Nyt fra Assisi-Kredsen Nr 96 Juni 2018 - Page 23

blik på at sprænge dem i luften ved afrej- sen, kom det samme blinde øje til god nytte. Ramati skriver, at byens partisaner lavede et falsk dokument, som erklærede Assisi for åben by, hvilket tillod dr. Mül- ler at udstede en ordre om, at bomberne skulle fjernes, hvilket bevarede Assisi med den hidtidige storhed. Højst sand- synligt var han klar over, at dokumentet var et falskneri, men sandheden får vi aldrig at vide. Agtelsen for dr. Müller kan ses på den tavle, som blev opsat til minde om ham tæt på porten til Piazza di San Pietro. —— Denne artikel blev oprindeligt bragt i Outlook, kirkeblad for den anglikanske menighed i Assisi. Vi takker Gordon Trigg for tilladelse til at bringe den her. Oversættelse: GBP FØDSELSDAGE Jeg, Gunnar Bach Pedersen, vil gerne sige tak for den smukke ikon, som kredsen forærede mig til min 70-års-fødselsdag i marts. Vores bestyrelsesmedlem og rejseleder Su- sanne Gram Larsen fejrede 60 år i april, hvil- ket vi også har markeret med en gave. Endelig er suppleant i bestyrelsen Finn Gün- ther i maj også blevet 70, hvilket vi markere- de under forårsrejsen til Assisi. 23