Nyt fra Assisi-Kredsen Nr 96 Juni 2018 - Page 10

En af kapucinerne fra Brasilien var blevet træt
med den enestestående udsigt over dalen hørte om Klaras liv . Ikke mindst den gamle del af kirken med korset , som talte til Frans , gør indtryk . Vi nåede også at besøge domkirken San Rufino , hvor Frans blev døbt .
Søndag formiddag var til fri afbenyttelse . Efter højmessen i klostrets kirke valgte vi messen i San Francesco – en meget smuk oplevelse , som vi delte med mange andre i en stopfyldt Overkirke . Om eftermiddagen spadserede vi til La Rocca med stop på Piazza del Comune på vejen , hvor vi hørte om de historiske udgravninger , de indmurede målangivelser på stof , mursten og tagsten m . m . Johannes Jørgensens hus med historien om hans liv og forfatterskab , den tidligere kirke , som nu danner rammen om en udstilling af det smukke Taukors og Mariafiguren , som ændrer udtryk alt efter , hvordan den betragtes . La Rocca bød på enestående udsigt over byen og omegnen i let buldrende torden ,
mens vi hørte Michaels beretning om borgens historie . Middagen blev indtaget på Restaurant La Rocca . Fin middag , men desværre havde de på grund af det lidt ustabile vejr valgt at dække op indendørs , så vi gik glip af den smukke udsigt , men til gengæld havde en usædvanlig dårlig akustik .
Mandag bød på heldagstur til Perugia , hvor den svenske guide Eva Poletti fortalte om byens historie , de vanlige uoverensstemmelser mellem etruskere og umbrere , Italien som et nyere land , et land hvor bjerge adskiller folk , og medfører mange dialekter og manglende samhørighed , historien om salt og meget andet – Eva er helt sikkert utroligt vidende . Efter besøg i katedralen , hvor vi så skrinet med Marias forlovelsesring , blev frokosten indtaget på en restaurant – nær det sted Frans sad fængslet - med fantastisk udsigt bl . a . til ” fjenden ” Assisi i det fjerne . Besøget i Perugia sluttede med rundvisning i Galleria Nazionale , hvor Evas store
10
En af kapucinerne fra Brasilien var blevet træt med den enestestående udsigt over dalen hørte om Klaras liv. Ikke mindst den gamle del af kirken med korset, som talte til Frans, gør indtryk. Vi nåede også at besøge domkirken San Rufino, hvor Frans blev døbt. Søndag formiddag var til fri afbenyttelse. Efter højmessen i klostrets kirke valgte vi messen i San Francesco – en meget smuk oplevelse, som vi delte med mange andre i en stopfyldt Overkirke. Om eftermidda- gen spadserede vi til La Rocca med stop på Piazza del Comune på vejen, hvor vi hørte om de historiske udgravninger, de indmurede målangivelser på stof, mursten og tagsten m.m. Johannes Jørgensens hus med historien om hans liv og forfatter- skab, den tidligere kirke, som nu danner rammen om en udstilling af det smukke Taukors og Mariafiguren, som ændrer udtryk alt efter, hvordan den betragtes. La Rocca bød på enestående udsigt over by- en og omegnen i let buldrende torden, m [H0HZXY[\][Bܙ[\ܚYKZYY[][Y]0H\]\[BK[ZYYY[\ݰ霜H]BH0Hܝ[Y]Y\X[HZ[]0H[[0HHZ\Y[]ZHYY Y[[[]BH[\[Y0\YZ\Z˂X[Y0H[Y\[\YXK܈[ݙ[HZYH]H]Hܝ[ BHHY[\ܚYKH[YH[ݙ\[B[[Y[\Y[[H]\\H[X\K][Y[H]Y\H[ ][܂\HY[\YY\X[BX[Z\X[[H[Z0YY \ܚY[H[YY][]8$]H\[Z\]YY[KY\\B]Y[[܈HHܚ[]YYX\X\™ܛݙ[\ܚ[][[Y]0B[\]\[8$霈]Y[Y雙] HYY[\\YY K['Y[['H\\HH]\K\]H\YXH]YHYY[\B[H[\XH^[ۘ[K܈]\ܙBL