Nyt fra Assisi-Kredsen Nr 96 Juni 2018 | Page 15

hvor stor en plads Frans har i det Paradis, som Dante skrev om. Den guddommelige Komedie blev til i årene fra 1308-20. Vi er altså længe efter Frans’ liv og død. Og der findes da også adskillige biografier – helgenlegender fra tiden tættere på Frans’ egen tid. I årene efter hans død blev der skrevet ad- skillige værker – omfanget er næsten kun overgået i de sidste 100 år, hvor en lang række anerkendte forfattere fra adskillige lande har givet deres litterære billede af Frans. Legenderne fra tiden efter Frans’ død havde jo et umiddelbart formål. Den æld- ste skulle begrunde Frans’ helgenstatus, som der jo i virkeligheden ikke var så me- gen diskussion om. Allerede i levende live betragtede folk ham som helgen, og som bekendt blev han officielt helgen- kåret mindre end to år efter sin død. Han døde som bekendt om aftenen den 3. ok- tober 1226, og pave Gregor IX helgen- kårede ham 16. juli 1228. Nu skal jeg ikke gennemgå i detaljer alle de skrifter om Frans, der udkom i årene efter hans død. Men der er to forfattere og et anonymt skrift, som fortjener at næv- nes. THOMAS AF CELANO Thomas af Celano var født omkring 1190 og indtrådte i franciskanerordenen om- kring 1215. Han er også den sandsynlige digter til sekvensen Dies Irae (Vredens dag) fra requiemmessen. Men så har han også skrevet to udgaver af legenden om Frans – foruden andre skrifter om stifte- ren af sin orden. Han var i en kortere overgang