Nyt fra Assisi-Kredsen Nr 110 - december 2022 | Page 3

Julehilsen

Kære medlemmer ! Det er adventstid , julen er tæt på , og ikke så længe efter begynder et nyt år . Så fra bestyrelsen vil vi gerne ønske medlemmerne en glædelig jul og takke jer for alt godt samvær på møder og rejser i det forløbne år - og ønske jer fred og alt godt i det år , der ligger foran . Fred er et ord , som har fået ny aktualitet i 2022 , fordi dens fravær i verden er blevet mere synlig og påtrængende - 2022 er et år , hvor to lande ikke så fjernt fra os er i krig . Selv om vi tit fortrænger det , så er der stort set altid krig i verden - det har for ikke så mange år siden været også andetsteds i Europa , da Jugoslavien gik i blodig opløsning . Det sker stort set altid ét eller flere steder i Mellemøsten . Og også omkring Taiwan er der hyppigt raslen med våbnene . Kan vi gøre noget , vi som tror på ham , som blev født under englesangen om fred på jorden , vi som er inspirerede af fredsstifteren Frans ? Vi kan føle os så magtesløse , vi kan føle , at det eneste vi kan gøre er at bede . Det er jo så heller ikke så lidt ! Men vi kan også være med til at modvirke mistro og konflikter mellem mennesker , vi kan møde mennesker på tværs af grænser og i fællesskab se , at vi er medmennesker og ikke modmennesker . Vi kan tale imod , når nogle vil dæmonisere andre folk eller grupper . Sommetider kan det synes virkningsløst , at vore ord bliver så magtesløse , når en af de krigsførende statsledere begrunder krigen med at ville ” afsatanisere ” nabolandet . Men det viser jo netop , at det er dæmoniseringen af andre , som gør krigen mulig . Den må vi modsige , også når vi møder den hos os selv eller tæt på . Herre , gør mig til et redskab for din fred !
Fred og alt godt ! Glædelig jul og godt nytår !
3