Nyt fra Assisi-Kredsen Nr 110 - december 2022 | Page 2

INDHOLD :

Julehilsen
side 3
Fra efterårsrejsen
side 4
Fra tur til Roskilde
side 7
Rejseprogram
side 9
Det økumeniske
side 13
Indtryk fra efterårsmødet
side 17
Bestyrelsen
bagsiden
ASSISI-KREDS DATOER
�� 25 . februar 2023 Årsmøde i Vejleå Kirke
�� 26 . maj - 3 . juni 2023 Assisi-rejse
�� 29 . sept . - 7 . okt . 2023Assisi-rejse ( se program midt i bladet )
Find også programmer og tilmeldingsblanketter for begge rejser på www . assisi-kredsen . dk / rejse
�� 25 . november 2023 Efterårsmøde

Sidste chance for at betale kontingent for 2022 !

Selv en forening inspireret af Frans har brug for penge - derfor er det nødvendigt , at medlemmerne betaler kontingent . Det er der indtil nu ikke alle der har gjort for det forløbne år . Medlemmer med restance vil blive slettet af medlemslisten , hvis de ikke har betalt inden 28 . december .
Medlemmer , der modtager bladet pr . post , vil modtage en evt . påmindelse indlagt i dette blad . Øvrige vil få den som en særskilt mail .
Hvis Assisi-Kredsen har registreret jeres mailadresse , vil I til enhver tid kunne kontrollere , om I har betalt , på
www . assisi-kredsen . dk / kontingent Kontingentet er 150 kr . for enkeltmedlemmer og 225 kr . for par . Kontingentet indbetales til konto 5361 - 0262776 Betal evt . for 2023 med det samme , så I ikke glemmer det !
2