Nyt fra Assisi-Kredsen nr 109 august 2022 | Page 3

Kredsens fremtid !
Kære medlemmer !
Nogle af jer har måske undret jer over ikke at have fået dette blad tidligere . Men efter en vellykket forårsrejse til Assisi indså vi i redaktionen , at inden bladet blev færdig til udgivelse , så ville vi være tæt på sommerferien og vedtog derfor at udsætte udgivelsen til august . Men her er det så !
En af de ting , som medlemmerne sikkert længes efter at høre om , er bestyrelsens mening om kredsens fremtid . Efter en grundig drøftelse på bestyrelsesmødet i juli var der enighed om at indstille til , at kredsen ophæves med udgangen af 2024 , når vi behørigt har fejret 50 års jubilæum . På generalforsamling i 2024 vil forslaget herom blive sat til afstemning , og hvis medlemmerne bakker op , så vil der i henhold til vedtægten blive indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling til at bekræfte ( eller afvise ) beslutningen .
Når det er sagt , så skal lukningen ikke være det , som alt drejer sig om indtil da . Indtil den sidste dag fortsætter vi ufortrødent med rejser og møder , bladudgivelse og alt det , som I kender Assisi-Kredsen for . Der bliver i år som sædvanligt en rejse til Assisi til Frans-festen . Vi laver et besøg i Roskilde Domkirke og et efterårsmøde , hvor taleren bliver folkekirkepræsten Simon Fuhrmann om den inspiration , som vi kan få fra den ortodokse kirke . Og også til næste år fortsætter møderne ( årsmøde d . 25 . februar ) og rejserne - vi er foreløbigt ved at planlægge en rejse , hvor vi skal være i Assisi i pinsen . Programmet er med i dette blad .
Fred og alt godt !
3