Nyt fra Assisi-Kredsen nr 109 august 2022 | Page 2

Brev fra formanden side 3 Roskilde Domkirke side 4 Efterårsmøde side 5
Rejseberetning - efterårsrejse
Program - forårsrejse side 9 Referat af generalforsamling side 14 Formandens beretning side 16
” En røst i ørkenen ” - efter foredraget
Bestyrelsen

INDHOLD : side 6

side 18
bagsiden
ASSISI-KREDS DATOER
¨ 30 . sept . - 8 . okt . 2022 Assisi-rejse
¨ 22 . oktober Udflugt til Roskilde Domkirke
¨ 19 . november Efterårsmøde
¨ 25 . februar 2023 Årsmøde
¨ 26 . maj til 3 . juni Assisi-rejse
Santo Stefano
2