Nyt fra Assisi-Kredsen nr 108 februar 2022 | Page 2

Dagsorden m . m . side 4
Reaktioner om kredsens fremtid side 6
Budget side 10 Kampen om fattigdommen side 11 Bestyrelsen

INDHOLD :

Årsmøde igen side 3
Regnskab side 8
bagsiden
ASSISI-KREDS DATOER
�� 26 . februar 2022 Årsmøde i Vejleå Kirke
�� 27 . maj - 4 . juni 2022 Assisi-rejse
�� 30 . sept . - 8 . okt . 2022 Assisi-rejse
�� 29 . oktober Udflugt
�� 19 . november Efterårsmøde

KONTINGENT 2022 !

Så er det tid at betale kontingent for det nye år . Og vi håber at I får mere for kontingentet i det kommende år . Vi håber nemlig at kunne gennemføre alle arrangementer uden de aflysninger , der har præget de seneste år . ( Der er dog stadig italienske restriktioner , som kan komme i vejen for vore rejser !)
Kontingentet er 150 kr . for enkeltmedlemmer og 225 kr . for par . Kontingentet indbetales til konto 5361 - 0262776
Hvis Assisi-Kredsen har registreret jeres mailadresse , vil I til enhver tid kunne kontrollere , om I har betalt , på
www . assisi-kredsen . dk / kontingent
2