Nyt fra Assisi-Kredsen nr 103 juni 2020 | Page 6

Derudover består bestyrelsen af seks medlemmer og to suppleanter. I vil senere på dette møde genvælge tre af medlemmerne og en af suppleanterne – eller vælge nogle andre, hvis I foretrækker det. Men alle har erklæret sig villige til at lade sig genvælge for en ny toårsperiode. Bestyrelsen har afholdt tre møder, som foregår hjemme hos medlemmerne på skift. Efter forhandlingerne er det normalt værten, der forsøder tilværelsen for os med et traktement. I år har der dog været en enkelt undtagelse, idet vi i september tillod os at gå ud og spise på en italiensk restaurant på kredsens regning. Det skyldtes, at der var noget særligt vi ville fejre. Hvad det var, det vender jeg tilbage til senere. Tak for de bestyrelsesmedlemmer og andre, der har påtaget sig særlig opgaver i kredsen – enten i faste ”embeder” eller i forbindelse med ad hoc-opgaver. Arrangementer i det forgangne år I 2019 holdt vi årsmøde d. 23. februar i Enghave Kirke. Som altid begyndte vi med gudstjeneste og frokost. Ved gudstjenesten var det Frederik Hjerrild, der prædikede. Det har været noget kendetegnende for kredsen, at der altid har været gudstjenester i forbindelse med både vore møder og vore rejser. Frederik Hjerrild har engang sagt noget i retning af, at kredsen udgør en menighed, som supplerer de menigheder, vi til daglig tilhører. Og sådan er det stadigt. Efter generalforsamlingen havde vi foredrag ved Charlotte Rørth, som ikke alene talte om, hvordan hun efter en ukirkelig 6 opvækst havde haft en uafrystelig vision af Jesus. Hun lagde vægt på, at lignende erfaringer havde mange andre også. Det mødte hun vidnesbyrd om, når hun var ude at holde sine mange foredrag. Og hun opfordrede kirkerne til at tage menneskers oplevelser alvorligt. Efterårsmødet fandt igen sted i Vejleå Kirke i Ishøj. Ved gudstjenesten her blev der prædiket af dagens foredragsholder, Erik Strid. Foredraget var om den bog, som han netop havde fået udgivet om Frans af Assisi – eller det var i virkeligheden nok endnu mere om hans livslange vej mod at skrive den bog – lige fra han i studietiden fik lejlighed til at møde franciskanerne i Assisi, og gennem hans præstetid, hvor han hele tiden havde været inspireret af Frans’ måde at være kristen på. Nu havde han så som emeritus endelig fået bogen skrevet. Det er en milepæl også for os i kredsen, at der mere end 100 år efter Johs. Jørgensens Frans-biografi er udkommet en så stor om ambitiøs bog om Frans. Der er jo nok i årenes løb udkommet Frans-bøger på dansk, men mest i romanform. Nu har vi fået en meget grundig bog om Frans, selvom forfatteren ikke selv vil kalde den et videnskabeligt værk. Rejserne Rejser havde vi hele tre af i 2019: De sædvanlige to Assisi-rejser og en weekendtur til Birgittas Vadstena. Forårsrejsen til Assisi blev ledet af Michael Plum og mig, efterårsrejsen af Susanne Gram Larsen sammen med mig. På forårsrejsen så vi som altid de steder,