Nyt fra Assisi-Kredsen nr 103 juni 2020 | Page 5

Formandens beretning på årsmødet 29. februar 2020 Så er der gået et år siden sidste årsmøde, og det er igen tid for formanden at aflægge beretning om kredsens aktiviteter og om bestyrelsens arbejde i det forløbne år. Kredsen har 214 medlemmer. Det er lidt færre end ved sidste årsmøde. Det er jo sådan, at vore medlemmers gennemsnitsalder er der, hvor vi har fået gråt hår, og det betyder naturligvis, at en del ikke længere synes, at de har kræfter til at deltage i kredsens arrangementer og derfor melder sig ud. Men nogle bliver ved, også selvom kræfterne svinder. Som et symbol på disse mangeårige, trofaste medlemmer vil jeg gerne nævne Ebba Stenqvist. Hun afgik ved døden i begyndelsen af måneden i en alder af 99. Da jeg kom i bestyrelsen for mange år siden, var hun kredsens revisor, og hun har deltaget med stort engagement i rejser og andre aktiviteter i kredsen. Tak til hende og til alle de andre trofaste, engagerede medlemmer. Kredsen har stadig de to opgaver: at finde inspiration til vores kristenliv fra Frans af Assisi og at fremme det økumeniske fællesskab mellem kristne fra forskellige trossamfund – dette sidste ikke for at lave økumeniske dokumenter, men for at se fællesskabet i ”den hellige, almindelige kirke” på græsrodsniveau. Og jeg er da vidende om, at I det forløbne år har der været deltagere i 5 vore rejser, som er medlem af Folkekirken, Den katolske Kirke, Baptistkirken, Svenska Kyrkan, Den anglikanske Kirke. Og der har måske været flere, som jeg ikke er vidende om. Men vi oplever i kredsens arbejde et godt fællesskab på tværs. Bestyrelsen I bestyrelsen er der sket en forandring med udgangen af det forløbne år. Allerede ved sidste årsmøde kunne vi berette, at vores kasserer, Bo Høgh Rasmussen, ikke kunne finde tid til at fortsætte, men for ikke at skabe vanskeligheder omkring denne vigtige funktion, så tilbød han at fortsætte 2019 ud, og det har han gjort og vil om lidt aflægge regnskabet for 2019. Tak til Bo for den ikke så lange tid han passede på vores pengekasse. Men det er heldigvis lykkedes bestyrelsen at finde en afløser. Ingen i bestyrelsen mente at have de evner, der kræves for at varetage kassererfunktionen. Så vi måtte i overensstemmelse med vores vedtægt indsupplere en ressourceperson i bestyrelsen. Det blev et forholdsvis nyt medlem af kredsen, Mette Holm, som uden betænkning sagde ja til opgave, og hun har med engagement kastet sig ud i opgaven. Vi har gode forventninger om, at vi nu har en dygtig kasserer for de næste mange år.