NVM recreatiewoningen jaaroverzicht 2019 | Page 8

In de praktijk Zeeland In gesprek met Gert Joziasse, Makelaarskantoor Wisse Vastgoed BV, Domburg Kansen en bedreigingen “Door de Kustvisie van de Provincie Zeeland is er geen of beperkt aanbod van nieuwe projecten waardoor de leefbaarheid (verdichting) wordt gewaarborgd. Echter dit geeft druk op de bestaande voorraad met als gevolg verdere stijging van de prijs.” De Zeeuwse markt Herkent u het beeld van 2019 dat in het rapport wordt geschetst? “Het beeld is herkenbaar: minder aanbod en veel vraag. Echter ons kantoor heeft zo’n 15 procent meer recreatiewoningen verkocht in 2019 dan in 2018. Deels door het toevoegen van nieuw aanbod: de verkoop van bestaande recreatiechalets op campings langs de kust (prijsklasse 90.000 tot 160.000 euro voor 40-52 m 2 woonoppervlakte). Wederom een toenemende vraag naar duurdere recreatiewoningen boven 500.000 euro tot 2.500.000 euro.” Effecten van de corona-uitbraak Welke effecten ziet u nu? “In de afgelopen periode tijdens de lockdown hebben de kandidaat-kopers niet kunnen reizen van buitenaf ons werkgebied (Nederland, Duitsland en België) en daardoor liep de vraag terug. Echter sinds het openstellen van de grenzen is de vraag naar (vrijstaande) recreatiewoningen met 40 procent gestegen ten opzichte van 2019. Dit is ook merkbaar aan het verkeer op onze website.“ Hoe ziet u de toekomst na corona? “Ook in de toekomt verwachten wij veel vraag naar recreatiewoningen voor zowel eigen gebruik als recreatieve verhuur.” Regionale ontwikkelingen “In ons werkgebied is er een toe name van het toerisme in de (dorps)kernen. Hierdoor komt de leefbaar heid voor de ‘eigen bevolking’ onder druk te staan. Dit is voor de gemeenten de komende periode een uitdaging om hierin een juiste balans te vinden, want de toerist is een welkome bron van inkomsten. Denk aan toeristenbelasting, parkeergelden, overnachtingen en overige uitgaven.” Recreatiewoningen | Jaaroverzicht 2019 8 NVM