NVM recreatiewoningen jaaroverzicht 2019 | Page 7

1.3 Groei dure prijsklasse ten koste van middensegment In procenten 100 90 80 Transacties naar prijsklasse 1% 3% 16% 20% 3% 26% De gemiddelde verkoopprijs van een recreatiewoning stijgt zoals vermeld gematigd. Toch zijn er wel degelijk verschuivingen zichtbaar binnen de verschillende prijsklassen. Het aantal verkopen in het dure topsegment, met verkoopprijzen vanaf 200 duizend euro, groeit gestaag. 29 procent van alle verkochte recreatiewoningen 70 valt in 2019 in dit topsegment, in 2018 was dat nog 27 procent en 60 50 40 48% 40% 36% ■ meer dan € 500.000 in 2011 nog slechts 23 procent. Er ontstaat zelfs een segment met ­verkoopprijzen vanaf een half miljoen euro, met op jaarbasis bijna 150 verkopen (ruim 3 procent). 30 20 10 0 28% 26% 24% 8% 11% 11% 2004 2011 2019 ■ € 200.000 - € 500.000 ■ € 100.000 - € 200.000 ■ € 50.000 - € 100.000 ■ minder dan € 50.000 Ontwikkeling per prijssegment Deze groei gaat ten koste van het middensegment. Vooral het aan- Bedragen in euro’s ↑ Minder dan 50.000 ↑ 50.000 - 100.000 ↑ 100.000 - 200.000 ↑ 200.000 - 500.000 ↑ Meer dan 500.000 deel verkopen in de categorie 100 tot 200 duizend euro daalt sterk. In het lagere segment, met prijzen tot 50 duizend euro, blijft het ­aandeel verkopen redelijk stabiel. Recreatiewoningen | Jaaroverzicht 2019 7 NVM