NVM recreatiewoningen jaaroverzicht 2019 | Page 19

2.1 Gemiddeld minder verkopen, maar grote verschillen Landelijk zijn er in 2019 5,6 procent minder recreatiewoningen verkocht dan in 2018. Wanneer we inzoomen op de verschillende regio’s dan blijkt dat de verschillen groot zijn. In de helft van de regio’s is inderdaad sprake van een daling van de verkoopaantallen, maar in de andere helft zijn de verkopen gestegen. In Limburg en Flevoland ligt het aantal verkopen respectievelijk 13 procent en 45 procent hoger dan vorig jaar. Dit zijn wel regio’s met absoluut gezien lagere verkoopaantallen, waar een kleine toe name direct tot flinke stijgingspercentages leidt. Drenthe valt ook op, hier betreft het stijgingspercentage 10 procent in qua verkopen de vierde regio van het land. Belangrijkste oorzaak is dat er in deze regio simpelweg ook veel te kiezen valt. Er is veel recreatief aanbod beschikbaar, zodat er ook veel transacties gerealiseerd worden. Het gaat hier vaak om bestaande woningen, die door de kopers opgeknapt worden. Regio Achterhoek Brabant Drenthe Flevoland Friese en Overijsselse Meren Kustgebied Noord-Holland Kustgebied Zuid-Holland Limburg Overig Nederland Transacties per regio 2017-2019 +10% +45% -17% +13% Brabant en Twente vallen ook op, in de zin dat er een afname van de verkoopaantallen geregistreerd is. Ook hier gaat het om regio’s waar de verkoopaantallen niet heel hoog liggen, en een ­afname dus direct tot een flink dalingspercentage leidt. Maar ook in belangrijke regio’s als de Waddeneilanden (-42 procent) en kustgebied Noord-Holland (-17 procent) daalt het aantal verkopen flink. Oorzaak is dat het beschikbare aanbod hier vrijwel opgedroogd is. Het zijn regio’s waar, op Flevoland na, het Twente en Salland Veluwe en Utrechtse Heuvelrug Waddeneilanden Zeeland aanbod het allerlaagst is van alle regio’s. ■ 2017 Aantal 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 ■ 2018 ■ 2019 -42% Recreatiewoningen | Jaaroverzicht 2019 19 NVM