NVM Magazine Inspiratiemagazine Agrarisch & Landelijk | Page 22

22 NVM AGRARISCH & LANDELIJK • Twijzelerheide, Friesland Van 1 veehouderij naar 10 bouwkavels Toesnijden op woonwensen én budget Links prijkt een groot vrijstaand huis, rechts is zojuist een woning opgeleverd en daarnaast wordt volop gebouwd. De aannemer van dienst heeft vanaf zijn steiger fraai uitzicht over de tien bouw- kavels op het voormalige erf van boer Faber. “De opdrachtgevers van dit huis komen uit Almere. Voor deze bouwgrond betalen zij honderd euro per vierkante meter. Een lachertje vergeleken met de Randstad.” Kleinschalige melkveehouderij Vanuit zijn kleinschalige melkveehouderij had boer Faber de oprukkende bebouwing al in rap tempo op zich af zien komen. Als het aan de gemeente lag, zou zijn boerenerf rondom worden omzoomd door nieuwbouw. Met een financiële tegemoetkoming in het vooruitzicht zouden veel mensen de vlag uitsteken. Boer Faber niet. “Mijn vader was gehecht aan zijn stek, zijn vrijheid en weidse uitzicht”, vertelt zoon Sjoerd (69). 2 Steun en toeverlaat In 2009 overleed boer Faber. Sjoerd en zijn broers en zusters namen de zaak over, met Jos Ebbers van Wijmenga Makelaars & Rentmeesters als steun en toeverlaat. De bouwcrisis trok een zware wissel op de woningmarkt en de gemeente wijzigde het bestemmingsplan weer terug naar agrarisch. Hierop startte Ebbers, in samenhang met de verkoop van het pand, een planschadeprocedure op. Na toewijzing hiervan bleek de gemeentelijke begroting echter niet florissant. De twee partijen vonden elkaar in een unieke oplossing. De gemeente keerde een deel van de planschade uit en compenseerde het andere deel in natura: middels wederom een bestemmingswijziging. Hiermee boden zij de familie Faber de gelegenheid om het perceel te verkavelen en op de woningmarkt aan te bieden.