NVM magazine 4-2020 | Page 34

34 Agrarisch & Landelijk Tekst | Bert van Doorn • NVM MAGAZINE

Onteigening is een proces van de lange adem :

" Het geeft veel onzekerheid "

" We gaan op zoek naar een nieuwe plek en houden ons bezig met de schadeloosstelling . Dat is meer dan een gemiddelde makelaar doet .” Albert de Koning
“ Als iemand tegen je zegt dat hij iets van je ontneemt , voelt dat alsof je een klap in je gezicht krijgt . En juist dan schakelen mensen ons in .” NVM-makelaar en onteigeningsdeskundige Albert de Koning krijgt regelmatig moeilijke telefoontjes van mensen die met onteigening te maken krijgen . Door ze goed aan te horen probeert De Koning een steuntje in de rug te zijn en met ze mee te denken . “ Wat wilt u hierna , want met dit eigendom stopt het .”
Als de overheid grond of een gebouw van je nodig heeft voor een project , zoals de aanleg van een weg , probeert zij deze van je te kopen . De overheid laat de waarde van je eigendom taxeren . Dan krijg je een aanbod . “ Dit is voor een volledige schadeloosstelling . Denk aan vermogensschade , inkomensschade en bijbehorende kosten . Het is allemaal in de wet vastgelegd hoe dit ingevuld zal worden . Dit moet door een deskundige als redelijk en billijk worden ervaren .”
In 90 tot 95 procent komt men tot een oplossing voordat de overheid daadwerkelijk gaat onteigenen , vertelt makelaar en vakgroepvoorzitter van NVM Agrarisch & Landelijk Ard Klijsen . “ Het is vaak niet leuk voor de eigenaar . Zijn plannen voor de toekomst worden verstoord .” Niet iedereen ziet onteigening aankomen , voegt De Koning toe . “ Het is vaak ook een onwerkelijk idee . En heel emotioneel omdat je niet altijd weet waar je moet beginnen .”
Trage besluitvorming
Voor onteigeningsdeskundigen is het dus belangrijk om goed in de gaten te houden wat er speelt in een bepaalde omgeving . “ Als een woonboerderij moet worden afgebroken omdat bijvoorbeeld een brug wordt verbreed , dan zien wij dat vaak al aankomen ”, legt De Koning uit . “ Als het plan wordt gepresenteerd , proberen wij mensen uit te leggen hoe het zover heeft kunnen komen . En wij proberen met ze na te denken over hoe nu verder te gaan want die boerderij gaat plat . Dan gaan wij op zoek naar een nieuwe plek en houden ons bezig met de schadeloosstelling . Dat is meer dan een gemiddelde makelaar doet .”
Een onteigeningstraject kan jaren duren , benadrukt Klijsen . “ Als de lokale politiek bijvoorbeeld ergens een bedrijventerrein wil , duurt het vaak even voordat is bepaald waar dat dan moet komen . En je zal er maar wonen en niemand wil je woning kopen . Er is veel onzekerheid waar je mee om moet leren gaan . Zo moet je als makelaar goed bijhouden wat in de politiek wordt besproken .”
Een doorlooptijd van drie jaar is niet vreemd , aldus De Koning . Het kan erg lang duren voordat de overheid heeft besloten wat ze precies wil . “ Vaak hebben ze ook te weinig capaciteit wat zorgt voor trage besluitvorming . Dat brengt ook onzekerheid met zich mee voor de klant .”
Kenniswisseling
Voor een makelaar is het belangrijk om met de klant mee te denken en constructief overleg te voeren , vertelt Klijsen . “ Regelmatig ben je twee , drie jaar intensief betrokken bij een zaak .