NVM magazine 4-2020 | Page 10

10 Vakgroep Wonen
• NVM MAGAZINE

Strategische pijlers NVM Wonen 2021

1
Ledenbelang Dat leden ervaren dat NVM de belangen van leden centraal stelt en dat we helder hebben wat dat belang precies is . Daarnaast het positioneren van ( de meerwaarde van ) de makelaar in de maatschappij en het vertegenwoordigen en ontzorgen van leden .
2 Ledenbinding /-betrokkenheid Interactie tussen leden en besturen en leden onderling
3
Kwaliteit Toekomstbestendige ( NVM ) makelaar , taxateur en NVM .
4
Innovatie , data en privacy Voorheen was er niet één innovatie-aanpak , maar ging het om losse , versnipperde projecten . Door dit nu samen te brengen in één programma , creëren we maximale synergie en snelheid . Zonder innovatie valt alles stil . Daarom moet de makelaar kunnen beschikken over innovatieve tools , powered door NVM-data , die het werk makkelijker , leuker , sneller en beter maken .

Nieuw energielabel in nieuwe jaar

A ++++ A +++ A ++ A + A B C D D E F G

Vanaf 1 januari 2021 wordt ook het energielabel bepaald op basis van NTA 8800 . Dit energielabel geeft meer inzicht in de energiezuinigheid van een woning . Daarnaast geeft het label inzicht in verbetermaatregelen die verder kunnen bijdragen aan de energiezuinigheid en het comfort .

Eerste lichting Wonen Taxateurs

De eerste lichting studenten van de opleiding Taxateur Wonen – opgeleid volgens de nieuwste opleidingseisen – rondde half november hun opleiding bij de Academie voor Vastgoed af . Nadat zij de eindtoets van SVMNIVO succesvol afsluiten , kunnen zij hun meester- gezeltraject in .
De studenten zijn enthousiast over de opleiding vanwege de praktische opzet . Ook in het veld reageert men positief . Deze maand startte in het virtuele klaslokaal al weer de derde groep . •
Meer informatie Kijk op de website van de Academie academievoorvastgoed . nl / cursus / opleiding-taxateur-wonen /
Vanaf 1 januari 2021 kunnen alleen energielabels via deze nieuwe methodiek worden aangevraagd . Dit wordt gedaan door een gediplomeerde Energieprestatieadviseur . De EP- adviseur stelt het energielabel op aan de hand van een opname ter plaatse en registreert het label . De kosten van een nieuw label zullen dan ook aanzienlijk meer bedragen dan bij het huidige label .
Het huidige energielabel voor woningen kan nog tot en met 31 december 2020 worden aangevraagd en blijft 10 jaar geldig .
Bekijk de webinar met alle achtergronden op YouTube : https :// bit . ly / 2J234Mv