NVM Magazine 4-2019 | Page 27

DECEMBER 2019 • Tekst | Kees de Vries 27 Foto (onder) | René van den Burg " Meer regie nodig op de woningmarkt" Woningkrapte en stagnerende bouw- productie frustreren de duurzaamheids- opgave in nieuwbouw en bestaande voorraad. De markt moet weer in beweging komen. Zonder regie en een overkoepelend pakket maatregelen zijn de huidige problemen van woningnood, te lage woningproductie, de verduur­ zamingsopgave, stikstof en PFAS niet op te lossen”, aldus NVM-lobbyist Jasper van der Jagt naar aanleiding van de recente begrotingsbesprekingen in de Tweede Kamer. Op 11 november is de begroting van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in de Tweede Kamer besproken. Jasper van der Jagt, bij NVM verantwoordelijk voor belangenbehartiging bij politiek, openbaar bestuur en maat-­ schappelijk middenveld, volgde de debatten nauwgezet. “In navolging van NVM, maakt nu ook de politiek zich terecht zorgen over de achterblijvende woning­productie en enorme krapte op de woningmarkt. Dit najaar gebruiken de coalitiepartijen voor het eerst de term ‘woningcrisis’. De problemen in de planningscapaciteit bij gemeenten zijn door het PFAS- en stikstof­dossier ook alleen nog maar nijpender geworden. Een snelle gecoördineerde aanpak is belangrijk, want als bouwbedrijven door stilstand gaan omvallen zal de bouwcapaciteit nog verder dalen. We zijn als NVM blij dat de minister het belang erkent van een samenhangend pakket maat- regelen dat de woningmarkt vlot kan trekken, met aandacht voor het grotere geheel. Maar haast is geboden”. Boodschap NVM wil snelle vergroting van de woning- productie en stimulering van beweging op de woningmarkt. Van der Jagt: “Iemand die verhuist zet een keten aan niet alleen economische activiteiten in gang. Eventuele verbouwingswerkzaamheden geven ook ruimte aan verduurzamingsmaatregelen in de bestaande voorraad, zoals isolatie­ maatregelen en zonnepanelen. Zonder beweging van de woningmarkt stagneert die verduurzaming. Dat is een boodschap die wat NVM betreft wel wat meer bij de Kamer- leden zou mogen landen. Daar gaan we ons de komende tijd ook hard voor maken”. Vastgoedregisseur Voorafgaand aan de begrotings­behandeling hebben alle relevante Kamerleden een brief ontvangen waarin NVM pleit voor de instelling van regionale vastgoedregisseurs als schakel tussen Den Haag en provincies, gemeenten, bouwers, boeren, natuur­ beschermers en makelaars. Problemen kunnen zo per regio door herijking van het beleid gericht worden aangepakt. Van der Jagt: “In het debat vertaalde zich dat bij partijen van zowel linkse als rechtse signatuur in een roep naar meer regie door de Rijksoverheid op gebied van woning- productie”. NVM zoekt vooruitlopend op het volgende debat op 11 december steun voor dit voorstel. NVM beschikt over de meest actuele data van de vastgoedmarkt en stelt die graag beschikbaar. Van der Jagt: “De feitelijke data kan de vastgoedregisseur helpen de markt weer in beweging te krijgen, zodat wij aan ons gezamenlijke doel kunnen blijven werken: voor iedereen een woning die past in zijn/haar persoonlijke situatie en wanneer die situatie verandert moet je daar ook gemakkelijk in kunnen anticiperen. Een woningmarkt die in beweging is, is goed voor consument, economie en de duurzaamheids- opgave!”. • Meer informatie? Jasper van der Jagt, Public Affairs NVM, [email protected]