NVM Magazine 4-2019 | Page 15

DECEMBER 2019 • Tekst | Eva van Beveren Foto | René van den Burg Vereniging Clemens Cramer neemt afscheid “Ik wilde graag NVM-bestuurswerk doen, maar niet de feestcommissie” Op 31 december 2019 neemt Clemens Cramer afscheid als voorzitter van de Commissie Lidmaatschapszaken (CL). Een terugblik op 13 jaar handhaven, opvoeden en - als het echt niet anders kon – boetes en royeren. De CL is volgens Cramer niet de meest populaire commissie binnen de NVM. “Wij handhaven, dus wie met ons in aanraking komt, heeft zich doorgaans niet aan de NVM-regelgeving gehouden.” Omdat het Algemeen Bestuur alle bevoegdheden in lidmaatschapszaken, wijzigingen, de handhaving van de regelgeving, inclusief het voeren van procedures, aan de CL heeft gedelegeerd, is de CL het hoogste orgaan op dat gebied binnen de Vereni- ging. “Het Algemeen Bestuur besluit daar dus zelf niet over”, benoemt Cramer. Tot in de rechtszaal In de meeste, ‘normale’ handhavings­ dossiers besluit de commissie zelf maar er zijn zaken die niet verenigingsrechtelijk maar tuchtrechtelijk afgedaan worden. Cramer was (bijna) altijd aanwezig bij zittingen van de Raden van Toezicht of de Centrale Raad. “Ik heb het altijd erg belangrijk gevonden dat daar iemand namens de CL aanwezig was”, benadrukt Cramer. “Niet alleen een van de juristen vanuit het NVM-bureau. Want zeker op zo’n moment, moet je je als CL laten zien.” Streng maar rechtvaardig Cramer is 36 jaar makelaar geweest en in al die jaren ook veelal bestuurlijk actief binnen de NVM. “Ik ken daardoor veel makelaars en dat is een voordeel, omdat ik op een makkelijke manier met ‘de beklaagde’ kan praten. Ik probeer altijd met enige humor de spanning van hoor- zittingen bij de CL af te halen. Waar het mij vooral om gaat, is dat het betrokken lid uiteindelijk beseft waarom dit gebeurt en met meer begrip vertrekt, ondanks de negatieve gevolgen.” Expertise vereist Naast het ‘wegsturen’ van makelaars omdat ze zich niet aan de regelgeving houden, besluit de CL ook welke makelaars mogen toetreden tot de branchevereniging. Cramer: “Daarom wil de NVM ervaren mensen binnen deze commissie. Zo worden vaak oud afdelings­ voorzitters en oud regionale commissie- leden gevraagd. Zij kennen het spel en de uitdagingen.” Voor Cramer was dat ook een reden om bij de CL te gaan. “Ik wilde graag commissiewerk doen, maar niet de feestcommissie. Het moest wel iets serieus zijn.” Opvoedende rol Cramer heeft bijna 10 jaar met dezelfde collega-makelaars binnen de commissie samengewerkt. “We hadden een diverse maar toch homogene groep. Dat maakt - en daar ben ik best trots op - dat we vrijwel altijd unaniem konden besluiten.” Door de jaren heen heeft Cramer met zijn commissie vervelende besluiten moeten nemen, met in het uiterste geval royement. “We zijn niet alleen maar handhaver, maar we willen graag ook een opvoedende rol spelen, om boetes en andere narigheid te voorkomen, Het gaat uiteindelijk om de samen afgesproken regels, een gelijk speelveld voor ieder lid en bij de NVM is kwaliteit prioriteit”, besluit Cramer. • 15