NVM-magazine 2-2021 - Page 21

JULI 2021 • Holding
21
“ Je moet de kansen pakken om mee te kunnen in een nieuwe marktwerkelijkheid en nieuwe manieren van werken en geld verdienen .”

��������������������
������������������������������������������������������� vormgeven van een nieuwe toekomststrategie essentieel . Maar dat is lastig uit te leggen omdat het over iets in de verre
������������������������������������������������������� “ Maar je moet daar nu al wel op voor sorteren .
����������������������������������������������� val je buiten de boot . De urgentie is al
������������������������������������ steeds meer gewend om ontzorgd
������������������������������ ��������������������������
����������������� één druk op de knop .
��������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������� voor andere makelaars zodat de consument hier het totale ��������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������� �����������������������
Kansen
Er zit hier immers enorm veel kennis en kunde . Uiteraard ��������������������������������������������������� ( aandeelhouders ) structuur voor de Holding en deel- �������������������������������������������������� ��������������������������������������������������� �������������������������������������������������� ��������������������
������������������������������������������������������ ������������������������������������������������verwachtingen . Je kan de consument als makelaar veel ��������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������ ���������������������������������������������������� technologie voor nodig en daar ligt een kans voor de deel- ����������������������������������������������������������� veel moeite de relatie met de consument vast te houden ������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������ ���������������������������������������������������������� op zoek naar iemand anders die dat wel doet .
De rol van de makelaar verandert continu en dat moet je ����������������������������������������������������� �������������������������������������������������������� en nieuwe manieren van werken en geld verdienen . De Holding en haar deelnemingen moeten de makelaar met ��������������������������������������������������- �����������
������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������
�������������������������������������������������������� kan dat een bedreiging vormen voor de NVM-makelaar . Dat ���������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������� een enorm sterke NVM hebben met gezonde deelnemingen ����������������������������������������������������
���������������� ������������������������������������ leden . nvm . nl / toekomst / nvm-holding