NVM-magazine 2-2021 | Page 22

22 Vereniging Tekst | Berber Bijma • NVM MAGAZINE

Aan de slag met A Brand New NVM

‘ Wij-zij ’ wordt ‘ ons ’

De vernieuwing van NVM is volop gaande . Na een inventarisatie van wat er leeft onder leden en dialoogsessies
met leden uit alle windstreken en alle geledingen van
de vereniging , zijn nu diverse werkgroepen aan de slag
met A Brand New NVM . Ze buigen zich over deelvragen
als : hoe kan de interne en externe communicatie beter ,
hoe zorgen we voor meer clubgevoel , hoe krijgen leden
meer zeggenschap over de deelnemingen ? Drie werkgroepleden vertellen waarom ze aan die gesprekken
meedoen en wat die opleveren .
" De merktrots is ook mijn verantwoordelijkheid ."
Madeleine Buise ( Buise en Van Soest Wassenaar )
Werkgroep Communicatie
“ Als makelaar krijg je enorm veel informatie te verstouwen . Als leden willen wij natuurlijk liefst alleen relevante informatie hapklaar ontvangen . Ik hoef als woningmakelaar bijvoorbeeld geen diepgravende informatie over agrarische makelaardij . Dat is een van de onderwerpen waar we in onze werkgroep over hebben gesproken . Informatie segmenteren en terugbrengen tot wat relevant is voor specifieke groepen leden , is de grootste uitdaging voor de interne communicatie .
In de externe communicatie missen we op dit moment merktrots : NVM straalt nog te weinig uit wat de meerwaarde van het lidmaatschap is , terwijl de vereniging hartstikke relevant is .
We praten in de werkgroep vooral over de contouren van de communicatie . Dan blijkt bijvoorbeeld dat agrarische makelaars juist wel méér informatie zouden willen ontvangen – voor zover relevant uiteraard . Die contouren uitwerken in heel concrete voorstellen wordt de volgende stap .
Ik zie mijzelf een van de meer kritische leden van NVM . Als de vereniging dan naar buiten treedt en wil vernieuwen , moet je ook meedoen en meepraten , vind ik . Als ik de merktrots sleets vind , moet ik ook mezelf als lid aankijken . Alleen maar naar Nieuwegein staren heeft geen zin . Het grappige is : alleen al daarover met elkaar brainstormen , ook met agrarische makelaars en bedrijfsmakelaars , geeft energie en zorgt meteen al voor meer clubgevoel . Ik hoop dat A Brand New NVM uiteindelijk meer verbinding tussen leden oplevert en een steviger merk in de markt .”
" NVM straalt nog te weinig uit wat de meerwaarde van het lidmaatschap is , terwijl de vereniging hartstikke relevant is ."