NVM-magazine 2-2021 | Page 23

JULI 2021 • Foto | Martine Buitenhuis , René van den Burg
Vereniging 23
" In zo ’ n diverse vereniging kan niemand 100 procent gelijk krijgen ."
Tjeerd de Boorder ( Binc bedrijfshuisvesting Zeist )
Werkgroep Deelnemingen
" Ook ‘ anti ’ is een teken van betrokkenheid ."
Mark Faasse ( Faase en Fermont , Goes )
Werkgroep Ledeninvloed
“ In de hele NVM , ook bij de werkgroepen voor A Brand New NVM , wordt de commercieel vastgoedtak – NVM Business – naar mijn idee te slecht vertegenwoordigd . Makelaars in commercieel vastgoed gaan liever aan het werk dan dat ze aan een overlegtafel gaan zitten , maar die vertegenwoordiging is natuurlijk wel ontzettend belangrijk . Daarmee krijg je ook besluiten die meer in balans zijn . Ik ben commercieel vastgoed in hart en nieren . Juist vanwege die ondervertegenwoordiging binnen de gehele NVM wil ik graag meepraten over A Brand New NVM .
Onze werkgroep heeft een aantal sessies gehad , die afgesloten zijn met voorlopige conclusies . De meningen over de deelnemingen lopen best wel uiteen , met name waar het gaat over funda . De een ziet funda als ‘ van ons ’, de ander vindt een wat autonomer funda prima . Ikzelf zie funda – in mijn geval dus vooral funda in business – als een stuk gereedschap dat scherp geslepen klaar moet liggen voor gebruik , anderen zien funda primair als verdienmodel .
We zijn het er in ieder geval over eens geworden dat de NVM-leden beter op de hoogte moeten worden gehouden en invloed moeten kunnen uitoefenen op de strategische koers van met name funda en brainbay . Per deelneming zal het ledenbelang verder worden uitgewerkt . Het is belangrijk om beter te regelen dat inspraak vooraf plaatsvindt , ook om kritiek achteraf te voorkomen . Het is naar mijn idee gelukt om uit alle uiteenlopende meningen een grote gemene deler te destilleren . In een vereniging met zoveel diversiteit hoor je je natuurlijk ook sportief op te stellen : niemand kan 100 procent gelijk krijgen .”
" Het is belangrijk om beter te regelen dat inspraak over deelnemingen vooraf plaatsvindt ."
“ Al jaren ben ik politiek actief . Met onderwerpen als democratie en ledeninvloed heb ik dus de nodige ervaring . Die wil ik graag inbrengen bij NVM . Hoe richt je een besluitvormingsproces in , hoe voorkom je fouten daarin , wanneer ben je tevreden met een besluit – dat zijn vragen die mij fascineren .
A Brand New NVM is natuurlijk niet uit de lucht komen vallen ; met ledeninvloed en verenigingsdemocratie hadden we best wel een probleempje . De belangrijkste vraag die bij onze werkgroep op tafel ligt , is : hoe versterken we de band tussen Nieuwegein en de leden ? De leden zijn de afgelopen jaren te weinig meegenomen in besluiten of acties . Om daar verandering in te brengen , heb je juist diezelfde leden nodig . Daarom ben ik in deze werkgroep gegaan .
Een van onze voorstellen is dat mensen van het bureau en het bestuur zich vaker laten zien op afdelingsvergaderingen : ‘ Nieuwegein komt naar je toe ’. Hopelijk kunnen we binnenkort weer fysiek vergaderen en na afloop een biertje drinken , mét die NVM- vertegenwoordiger . Dat zou het verenigingsgevoel zeker goed doen . Een ander voorstel is het versterken van het accountmanagement . Bureaumedewerkers moeten vaker bij leden langs , om zo weer de oren en ogen van de vereniging te zijn .
Met elkaar praten in zo ’ n werkgroep heeft altijd zin . Ook ‘ anti ’ is een teken van betrokkenheid . De weg naar de vernieuwingsbesluiten is soms belangrijker dan die besluiten zelf . Met meer onderling contact en respect voor elkaars rollen , verandert ‘ wij-zij ’ in ‘ ons ’.” •
" De weg naar de vernieuwingsbesluiten is soms belangrijker dan die besluiten zelf ."