NVM-magazine-1-2021 | Page 5

COLUMN
MAART 2021 • Kort nieuws 5

Vacatures :

vakgroepvoorzitter en bestuurslid

In de voorjaarsledenvergadering NVM Vakgroep Agrarisch & Landelijk op 26 mei 2021 nemen vakgroepvoorzitter Ard Klijsen en bestuurslid André Olden afscheid van het vakgroepbestuur vanwege het bereiken van de maximale zittingstermijn . Het vakgroepsbestuur is op zoek naar een NVM-makelaar of NVM- taxateur die in de voorjaarsledenvergadering voor benoeming kan worden voorgedragen .
Welke collega wil als vakgroepvoorzitter en tevens lid van het Algemeen Bestuur of als bestuurslid verder bouwen aan de toekomst van de NVM en de vakgroep ? Het vakgebied van makelaars en taxateurs is volop in beweging . Dat vraagt om visie , strategie en daadkracht voor de NVM als geheel . Het is aan de vakgroep om het algemene NVM-beleid te vertalen naar het marktsegment Agrarisch & Landelijk , door toekomstvisies te ontwikkelen , lobby te voeren , producten en diensten en te ( laten ) ontwikkelen om de leden professioneel te faciliteren en te ondersteunen .
Interesse ? Reageer snel wanneer u belangstelling heeft voor één van beide functies , door contact op te nemen met Richard Groenewoud , vakgroepsecretaris NVM Vakgroep Agrarisch & Landelijk via r . groenewoud @ nvm . nl . De reacties zullen vertrouwelijk worden behandeld . •

COLUMN

Grondige vakkennis van het buitengebied

Leden van de vakgroep Agrarisch & Landelijk onderscheiden zich door grondige vakkennis . Wij weten wat er speelt in het buitengebied . We hebben te maken met andere doelgroepen kopers en verkopers , andere woningtypes dan binnen de bebouwde kom en vooral ook met allerlei bestemmingen en visies .
Neem bijvoorbeeld een onderwerp als vrijwillige kavelruil ,
waar minimaal drie partijen aan meedoen en minimaal twee partijen grond met elkaar ruilen . Door een vrijwillige kavelruilstructuur op te zetten , kun je veel kosten besparen voor je klanten . Een NVM Agrarisch & Landelijk-makelaar kan de verschillende transacties aan elkaar knopen . Belangrijk om daarbij in de gaten te houden : sinds 1 januari 2021 is de overdrachtsbelasting voor niet-agrariërs van zes naar acht procent gegaan . Een niet-agrariër betaalt voor landbouwgrond dus meer dan vorig jaar , een koper heeft vrijstelling van overdrachtsbelasting als hij de grond de komende tien jaar lang agrarisch bedrijfsmatig gebruikt .
40 jaar
J . Bijker

Jubilea

NVM Agrarisch & Landelijk feliciteert de volgende makelaar / taxateur met zijn jubileum :
Scheers Roes Makelaars
Een ander voorbeeld van die vakkennis is het taxeren van agrarisch vastgoed . Steeds meer leden melden zich aan voor het digitale Taxatieplatform . Banken zijn tevreden met de digitale taxatierapporten . Ik ben blij dat er op 14 december door vier verenigingen – NVM , NVR , VBO en Vastgoedpro – overeenstemming is bereikt over de digitale taxatiestandaard . Met een branchebrede taxonomie heeft zo ’ n platform helemaal een goed toekomstperspectief . In de taxonomie staat beschreven welke invulvelden er gebruikt moeten worden bij ieder soort agrarisch vastgoed . Voor veel van onze klanten , de boeren en andere agrarische ondernemers , is het daardoor direct duidelijk dat het taxatiemodel dat je gebruikt geaccepteerd wordt door alle banken . Ik ben er trots op dat de NVM vooroploopt in deze ontwikkeling .
Ard Klijsen , Voorzitter NVM Agrarisch & Landelijk