NVM-magazine-1-2021 | Page 27

MAART 2021 • Foto | René van den Burg
Agrarisch & Landelijk 27
André Olden
Het begin
“ Ik ben een éénpitter met een kantoor in het oosten van het land . Toen ik in 2014 gevraagd werd , had ik mijn handen ook al vrij vol aan mijn eigen bedrijf , maar ik vond het belangrijk om de belangen van de grote groep eenmanszaken binnen de vakgroep te behartigen . Soms vergde het organisatorisch wel wat om vanuit Bathmen op tijd bij een vergadering in Nieuwegein te zijn , maar ik heb het er altijd graag voor over gehad . Ik ga het bestuurswerk wel missen .”
Hard gemaakt voor
“ Voor de éénpitters dus , maar ik had ook ICT en data in mijn portefeuille . We hebben op dat gebied een aardige doorontwikkeling meegemaakt in de vakgroep . NVM Geoweb bijvoorbeeld : een applicatie waarmee makelaars en taxateurs in verschillende kaartlagen informatie over een object tevoorschijn kunnen toveren , zonder eerst het kadaster of andere bronnen te hoeven raadplegen . Geoweb is eerst voor
Agrarisch & Landelijk ontwikkeld , en daarna ook voor Wonen en Business . Ik gebruik de functionaliteit nog steeds dagelijks . Andere ICT-voorbeelden zijn het recente NVM Online Bieden en de KATE taxatiesoftware , waar we als vakgroep ook een bijdrage aan geleverd hebben .”
Hoogtepunt en dieptepunt
“ Ik kijk met veel plezier terug op de Leiderschapstraining met de drie vakgroepen en het Algemeen Bestuur . Een persoonlijk hoogtepunt , omdat je iedereen in zes blokken van twee dagen beter leert kennen . Maar ook bestuurlijk een hoogtepunt , omdat je werkt aan kwaliteit en professionaliteit . Het dieptepunt was het plotselinge overlijden van onze collega-bestuurder Albert Schimmel . Hij wordt gemist .”
Trots
“ Ik ben er trots op dat we als bestuur altijd goed en prettig vergaderd hebben en ons gesteund voelden door de achterban . De sfeer is goed in onze vakgroep , we gunnen elkaar een goede boterham . Daarnaast ben ik trots op de branchebrede taxonomie die nu ontwikkeld wordt voor taxatierapporten en dat wij als NVM daar het voortouw in nemen . Er wordt ons niet door andere partijen voorgekauwd hoe het moet , we worden serieus genomen door banken en zetten mooie stappen voorwaarts . En ik ben trots dat we een aparte vakgroep gebleven zijn , omdat dit specialistische en veelzijdige vakgebied een unieke benadering vraagt .”
Wat ga je missen ?
“ De prettige contacten met het bestuur en het NVM-bureau . NVM blijft een fijne club en besturen is leuk om te doen . Je kunt meepraten en je betrokkenheid vertalen naar beleid . Dit voorjaar heb ik nog wel veel te doen voor NVM , maar na de overdracht ga ik me weer volop op mijn eigen bedrijf richten .”•