NVM-magazine-1-2021 | Page 26

26
Agrarisch & Landelijk Foto | Gertjan Kooij Tekst | Marije Rispens • NVM MAGAZINE
Vakgroep Agrarisch & Landelijk neemt afscheid van twee bestuurders
Na twee termijnen vol inzet en plezier nemen Ard Klijsen en André Olden afscheid als bestuurslid van de Vakgroep Agrarisch & Landelijk . We blikken met beiden terug op mooie en drukke jaren .
Ard Klijsen
Het begin
“ In 2015 belde mijn voorganger Arjan van der Waaij of ik het stokje als vakgroepvoorzitter wilde overnemen . Die vraag zag ik niet aankomen . Ik heb het verzoek op kantoor besproken , en met mijn vrouw en kinderen , want het vraagt wel wat van je . Maar ik ben blij dat ik het gedaan heb . Ik heb een ontzettend mooie tijd gehad en vind het jammer dat mijn termijn in mei afloopt .”
Hoogtepunten
“ Dat zijn er zoveel . Ik denk meteen aan de nieuwe structuur die we binnen de NVM hebben gekregen in 2016 / 2017 . Met het Algemeen Bestuur ( AB ) hebben we hard gewerkt aan deze Visie 2020 . Later werden we een coöperatieve vereniging . Belangrijke beslissingen om de vereniging leniger te maken . De oprichting van nieuwe deelnemingen zoals brainbay vind ik ook een highlight in mijn bestuursperiode . Daarnaast denk ik aan de landbouwbeurs Rundvee- & Mechanisatie Vakdagen Hardenberg en vastgoedbeurs
Provada in Amsterdam . En ik heb vanuit mijn voorzittersrol een jaar in de Centrale Raad van het Nederlandse Register van Vastgoed Taxateurs gezeten namens NVM . Een leerzame periode !”
Thema ’ s
“ Leegstand vormde de rode draad . Nu de vraag naar objecten in het buitengebied vergroot is , kan dat deels een oplossing zijn voor leegstaande bedrijven . Data is ook een belangrijk thema . We werken momenteel aan A Brand New NVM , waarin leden in digitale bijeenkomsten meedenken over de nieuwe verenigingsstructuur . Een ander thema is de aansluiting van nieuwe leden . Ik ben trots dat we als vakgroep gegroeid zijn . Ook kwalitatief door onze kenniswerkgroepen . Tot slot was het thema van vorig jaar natuurlijk de coronacrisis . Met het AB hebben we bijna wekelijks online vergaderd om de markt te volgen en rust te brengen voor de leden .”
Persoonlijke ontwikkeling
“ Ik heb veel geleerd als voorzitter . Door de trainingen op de Bestuursacademie , maar ook door bijvoorbeeld betrokken te zijn bij de selectieprocedure van een nieuwe directeur of RvC . Dan kijk je echt in het hart van de NVM . Daarnaast was het voor mij een nieuwe ervaring om tijdens congressen op het podium te staan , heb ik meerdere columns mogen schrijven voor vakbladen . Nog zoiets wat je anders nooit meemaakt : namens de NVM aanwezig zijn bij de nieuwjaarsreceptie bij het ministerie van Landbouw . Sowieso is de uitbreiding van je netwerk met banken , agrarische organisaties , directies en collega ’ s erg bijzonder .”
Dankbaar
“ Ik ben dankbaar voor de positieve samenwerking met het AB , met de andere vakgroepvoorzitters , directie , de medewerkers van het NVM-bureau en vooral met mijn medebestuursleden . We waren er ook op moeilijke momenten voor elkaar , zoals bij het trieste overlijden van het gewaardeerde bestuurslid Albert Schimmel . We konden als bestuur goed naar elkaar luisteren en dachten oplossingsgericht . Voor nu kijk ik rustig wat er op mijn pad komt . Het waren leuke , maar drukke jaren en nu richt ik mijn volle aandacht weer op mijn eigen bedrijf .”