NVM-magazine-1-2021 | Page 7

COLUMN
MAART 2021 • Kort nieuws
7

Voor in de agenda

April 06

Webinar ' Wwft in de zakelijke markt '

COLUMN

Naar een stabiel kabinet dat ons de crisis uitloodst

Marktgroep Horeca ( digitaal ) Datum volgt
Digitale regiobijeenkomsten

Jubilea

Het goede nieuws is dat de verkiezingen ondanks corona door kunnen gaan . Minder fraai is de inhoud van de verkiezingsprogramma ’ s . In een tijd waarin ondernemers behoefte hebben aan duiding , is het gebrek aan visie in de partijprogramma ’ s opmerkelijk . VVD wil een goed vestigingsklimaat , CDA zet in op de regio en PvdA staat voor sociaal en groen ondernemerschap . Prima uitgangspunten waarmee geen ondernemer het oneens zal zijn . Maar het hoe en wat ontbreken .
Alleen D66 komt met een uitgewerkt beleidsvoorstel . De democraten pleiten ervoor woningbouw binnen de bebouwde kom te versnellen via herverkaveling . Dat komt in de praktijk neer op het uitplaatsen van mkb ’ ers op bedrijventerreinen en daarmee het opzijzetten van het eigendomsrecht . Maar in plaats van ondernemers te straffen , moeten we ze verleiden . Zo kan de verhoging van de overdrachtsbelasting op commercieel vastgoed van 6 naar 8 procent zeker op herontwikkelings locaties van tafel . Maak er 2 procent van bij woningbouw . En faciliteer de verhuizende ondernemer met financiering en een eerlijker erfpachtconstructie met een canon die is gebaseerd op de huidige lage rente .
25 jaar
NVM Business feliciteert de volgende makelaars / taxateurs met hun jubileum :
E . M . Doets
Kuijs Reinder Kakes
C . Luca
LUCA Makelaardij B . V .
A . M . A . Saris
Saris & Partners Makelaars
Evenmin moet de politiek het debat versmallen tot een of / ofdiscussie . De keuze voor verdichting van de Randstad sluit de bouw in regiosteden niet uit . Evenmin is een focus op woningbouw een keus tegen nieuwe duurzame bedrijfsgebouwen . Alleen als ondernemers in staat worden gesteld geld te verdienen , kan Nederland zijn sociale stelsel overeind houden . Mijn hoop is dat de grote middenpartijen een stabiel kabinet weten te formeren dat ons door de coronacrisis en economische ellende kan loodsen . Dat is niet alleen in het belang van vastgoedondernemers maar van alle Nederlanders .
40 jaar
P . H . Koot W . G . A . Kamps ten Hag Makelaarsgroep Verbeek Bedrijfs Onroerend Goed
Sander Heidinga , Voorzitter NVM Business