NVM Magazine 1-2020 - Page 24

24 Business Tekst | Berber Bijma • NVM MAGAZINE Cushman en Wakefield is onlangs lid geworden van NVM. Zij zijn in Nederland de grootste commercieel vastgoed­adviseur met circa 525 makelaars en taxateurs. “De toetreding van Cushman & Wakefield betekent voor NVM Business dat we de grootste branchevereniging in commercieel vastgoed zijn geworden, met 900 makelaars en taxateurs die in 2019 gezamenlijk een transactie­ volume behaalden van circa 21 miljard”, zegt Sander Heidinga, voorzitter NVM Business. Op 11 en 13 februari hebben ruim honderd makelaars en taxateurs van Cushman & Wakefield de eed of belofte afgelegd en zijn daarmee ook officieel toegetreden tot NVM en lid geworden van de vakgroep NVM Business. In Villa Jongerius in Utrecht en in het QO hotel in Amsterdam vonden deze bijzondere bijeenkomsten plaats. Naast Heidinga gaf ook NVM-voorzitter Onno Hoes daar toelichting over de NVM-­ organisatie en deelde brainbay een presen- tatie over het databeleid van NVM. Na afloop van het officiële gedeelte was er een succes- volle netwerkborrel. ruimten delen hun data over het vastgoed. De toegevoegde waarde van deze data is essentieel voor het op een professionele wijze uitoefenen van het vak van makelaar en taxateur.” KENNIS HALEN EN BRENGEN Voor de makelaars en taxateurs die al langer lid zijn van NVM Business ziet Heidinga ook duidelijke meerwaarde in de komst van de nieuwe collega’s. “Kennis delen is een kwestie van brengen en halen. De makelaars en taxateurs van Cushman & Wakefield gebruiken de data van NVM-collega’s niet meebrengt om daaraan verder te rekenen, heeft voor NVM Business als geheel voordelen. Ook op andere gebieden als retail of beleggingen zal Cushman & Wakefield input leveren waar alle leden hun voordeel mee kunnen doen.” SPELREGELS Niet eerder traden in één keer zoveel nieuwe leden toe tot NVM Business. Voor een ‘machtsblok’ hoeven de bestaande leden niet te vrezen, benadrukt Heidinga. “We hebben spelregels om te voorkomen dat er in de besluitvormings­processen een disbalans Aansluiting Cushman & Wakefield bij NVM Business bevestiging "NVM Business dé branchevereni “Wij hebben de afgelopen jaren zodanig aan een prominent profiel gewerkt van NVM Business, dat de Nederlandse tak van het van oorsprong Amerikaanse vastgoedbedrijf met deze stap laat zien een grote meer- waarde te zien in het lidmaatschap van NVM en daarmee ook actief wil bijdragen aan de verdere professionalisering van de sector”, vertelt Heidinga. KENNIS PROFESSIONEEL DELEN “De afgelopen jaren is de verenigings­ structuur gewijzigd. Vooral door de oprich- ting van de NVM Holding waarbinnen de deel­nemingen van NVM zijn ondergebracht, is deze verbeterd. Het databedrijf van NVM brainbay is belang- rijk. Daarmee professiona­liseren wij het delen van kennis over commercieel vastgoed en hebben wij een groot deel van de data in de markt in handen. Immers, NVM-makelaars en -taxateurs die trans­acties doen van kantoren, retail, ­beleggingen en bedrijfs- alleen, maar brengen ook hun eigen kennis en data mee. Met zo’n grote partij betekent dat dat we nóg verder kunnen professiona- liseren. Maar het delen van kennis gaat verder; er zijn hiervoor diverse voorbeelden te bedenken, zoals bijvoorbeeld op het gebied van het waarderen van verduurzaming. Dat is momenteel een hot item in de taxatie- wereld. Hoe kun je panden waarderen die bovengemiddeld duurzaam zijn. Levert dat meer huur op? Is het pand meer waard? Gevoelsmatig zeg je natuurlijk: ja. Maar hoeveel precies? Hoe meer data we hebben, hoe rationeler we dergelijke berekeningen kunnen maken. Voor niet-duurzaam vastgoed geldt overigens hetzelfde, want dat zal de komende jaren verduurzaamd moeten worden. Hoe waardeer je de kosten die daarvoor gemaakt moeten worden? De toetreding van een grote groep adviseurs die daar ervaring mee heeft en menskracht ontstaat. Het doel van de vereniging is om voor álle leden te werken aan verdere professionalisering van de sector, goede data en sterke bedrijven. We varen een gemeen- schappelijke koers waar iedereen baat bij heeft.” Ook voor kleinere kantoren die lid zijn van NVM Business ziet Heidinga voordelen. “Voor hen betekent deze toetreding dus net zo goed dat er binnen de vereniging extra kennis en ervaring binnenstroomt over hoe je bijvoorbeeld een goede beleggingsdeal structureert of wat de specifieke ontwikke- lingen zijn in de retailmarkt.” AANTREKKINGSKRACHT Betekent de komst van Cushman & Wakefield ook dat NVM Business nu een aantrekkelijke branchevereniging wordt voor andere grote kantoren? Heidinga: “Die aantrekkingskracht ís er al. NVM Business heeft de intentie dit jaar nog een aantal corporates aan te sluiten.” •