NVM Magazine 1-2020 - Page 14

14 Vereniging Tekst | Theo Scholte • NVM MAGAZINE "Je ziet dat veel organisaties nu worstelen met de ethische vraagstukken; Hoe bewaak je de belangen van alle betrokkenen? Hoe leg je uit wat een algoritme doet en aan wie? Hoe beïnvloedt het beslissingen, bijvoorbeeld als het om overheidsbeleid gaat?” Sander Klous NVM HEEFT GROOTSTE VASTGOEDDATABASE VAN NEDERLAND Vele partijen binnen vastgoed timmeren aan de weg op het gebied van digitalisering, apps en kunstmatige intelligentie (AI). Al die zaken worden gevoed met data. Dagelijks worden er duizenden gegevens vastgelegd door makelaars en taxateurs om hun werk te kunnen uitvoeren. Data zijn niet het eindpunt, maar de brandstof die tools voeden die makelaars inzetten om hun klanten te adviseren bij het aan- en verkopen van een woning. Taxateurs gebruiken data voor waardebepalingen, gemeenten voor de WOZ-waarden en funda en andere websites om hun aanbod online te presenteren. Daarnaast voedt data de rapporten waarmee politiek en markt worden geïnformeerd over ontwikkelingen. GROTE MAATSCHAPPELIJKE VERANTWOORDELIJKHEID Sommigen noemen data wel het nieuwe goud. Goud is alleen veel makkelijker, want dit kan een derde partij niet kopiëren, het eigenaarschap is helder belegd, het kan niet worden gehackt en privacy is geen issue. We mogen ook onze ogen niet sluiten voor mogelijke keerzijden van data. Denk aan het Cambridge Analytica / Facebook schandaal, de opkomst van fake nieuws of de gevaren van cyberhacking. Dergelijke zaken en de invoering van de AVG creëerde een nieuwe bewustwording, en soms angst, bij consumenten en overheden rondom data en privacy. De complexiteit van data biedt dus niet alleen kansen voor bedrijven, maar brengt ook nieuwe maatschappelijke verantwoordelijkheden met zich mee. NVM, als grootste organisatie van makelaars en taxateurs en met de grootste vastgoeddatabase van Nederland, is zich hier terdege bewust van. Daarom schakelde het de hulp in van twee externe en objectieve experts in data en privacy. EXPERTS IN DATA EN PRIVACY In 2017 benaderde NVM Sander Klous. Hij is een autoriteit op het gebied van data-analyse en de commerciële en maatschappelijke invloeden hiervan. Hij is professor in Big Data Ecosystems aan de UvA en partner bij KPMG met data & analytics onder zijn hoede. Klous promoveerde op het gebied van energiefysica en werkte onder andere bij de deeltjesversneller op CERN bij Genève. Maar de nieuwe uitdagingen van het data-tijdperk en de impact hiervan op ons dagelijkse leven brachten hem uiteindelijk tot een carrière buiten de natuurkunde. Daarnaast heeft NVM een externe, onafhankelijke functionaris gegevensbescherming (FG) aangewezen, Sergej Katus. Die houdt toezicht op correcte naleving van de privacy­wetgeving door NVM, met name de Algemene Verordening Gegevens­ bescherming (AVG). Katus: “Naar de letter van de wet is een FG voor NVM niet zozeer verplicht, maar heeft NVM daar wél voor gekozen. Zo neemt het zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid. In mijn rol als FG ben ik er overigens niet alleen voor NVM, maar ook voor klanten van NVM-leden, als een soort onafhankelijke ombudsman. Wie klachten heeft over de manier waarop NVM omgaat met zijn of haar persoonsgegevens, komt uiteindelijk bij mij terecht.” AVG BRENGT STROOMVERSNELLING De vragen waarmee Klous voor NVM aan de slag ging, waren kort gezegd: Hoe houden we de data schoon en betrouwbaar? Wie mag er wat mee doen? Hoe borgen we de privacy? En hoe halen we op een verantwoorde manier de maximale waarde voor onze leden eruit? Klous: “NVM was zelf al bezig om de bescherming en verwerking van de data op orde te brengen. De komst van de AVG zorgde ervoor dat een aantal ontwikkelingen die al in het vat zaten, versneld zijn opgepakt door NVM. Er zijn duidelijke afspraken gemaakt met de leden en databeheer en data-analyse zijn medio 2018 ondergebracht in de NVM-dochter brainbay, die zich volledig wijdt aan data, data-analyse en databeheer. Hierdoor kon er een verdere professionaliseringsslag worden gemaakt.”