NVM Magazine 1-2020 - Page 13

niet achter Vereniging 13 revolutie De digitale revolutie dendert voort. Verregaande digitalisering biedt een informatiestroom aan consu- menten zoals we nog nooit eerder hebben gezien in onze geschiedenis. Via smartphones, internet, Netflix, YouTube, e-mails, televisie, radio, kranten, boeken en sociale media ontvangen we in een halve dag 105.000 woorden aan informatie. Dat is 23 woorden per seconde of 174 kranten per dag. 2025 wordt er dagelijks, wereldwijd, 463 exabytes aan Rond data aangemaakt. Dat is gelijk aan 212.765.957 dvd’s per dag, toen dvd’s nog ‘bestonden’. Marktpartijen ontwikkelen dagelijks nieuwe diensten om nog meer informatie naar de consument toe te brengen en op te halen. De vastgoedsector blijft niet achter. .