NVM Magazine 1-2020 | Page 20

20 Wonen ‘Kleine’ mijlpaal NVM: ste 1.000 audit Tekst | Kees de Vries • NVM MAGAZINE Niet omdat de kwaliteit nu niet goed is, maar om met elkaar het gesprek aan te gaan over hoe de kwaliteit beter in de praktijk waar te maken is. Dat is de gedachte achter het NVM-auditprogramma. Er zijn inmiddels 1.000 audits afgeklokt en zowel auditors als NVM-leden zien de meerwaarde. “Het moment van een audit is goed om eens gespiegeld te krijgen waar je als kantoor staat.” Om als kwaliteitsorganisatie voorop te blijven lopen, werkt NVM na instemming door de Ledenraad vanaf begin 2018 met collegiale audits (dus collega’s helpen elkaar). De verwachting is dat binnen drie jaar alle NVM-kantoren in willekeurige volgorde een audit hebben meegemaakt. Een audit is een gesprek met een onaf- hankelijke collega uit hetzelfde vakgebied, zij het niet uit dezelfde regio. De audits zorgen voor nieuwe inzichten over hoe het kantoor de al bestaande kwaliteit van zijn dienstverlening verder kan vergroten. Recentelijk is door de huidige 77 opgeleide NVM-auditors de 1.000ste audit afgerond. Ideeënuitwisseling   Roald Bier, twintig jaar in de makelaardij actief en sinds 2017 zelfstandig makelaar bij Huize Bier Makelaars in Annen, is recentelijk geauditeerd. “Ik heb het op me af laten komen. Dat een collega van buiten je regio naar je bedrijfsvoering kijkt en daarbij suggesties doet, is ook waardevol en een investering om eventuele eigen blinde vlekken bij jezelf te herkennen. Als ik dingen niet goed doe, dan hoor ik dat graag, want daar kan ik van leren. Uiteindelijk bleek de audit een heel sociaal en gemoedelijk gesprek, dat ongeveer een middag duurde. Ik was positief verrast. “Goed om van een vakgenoot gespiegeld te krijgen waar je als kantoor staat.” “Je hoeft niet in de verdediging, omdat de auditor ook niet in de aanval gaat.” Roald Bier