Nr. 16 / 4 - 2023 YCC-Posten Nr 16 (4-2023) | Page 4

Innhold

YCC-Informasjon

Treff og turer

Andre artikler

Mekking og skruing

Julekryssord

med

premie

Thor Ole Trøften

1964 - 2023

Flotte kandidater

til Presidentvervet!

På Hornet

Robert Kildal

Foreningen for

hjertesyke barn

Klubbtreffet

På veien for livet

Side 51

Presidentens hjørne..........................................2

Redaktørens hjørne...........................................3

Sentrale personer i YCC....................................5

Sentrale websider..............................................5

Nytt fra omverden - Internasjonalen............6

Datoer å merke seg...........................................8

Velkommen til nye medlemmer...................11

Minneord Thor Ole..........................................13

Valgkomiteens presentasjon........................17

Klubbtreffet Hunderfossen 2023................21

Finland 2023 - En finsk dagbok...................32

Utflukt til Eight AmCars Club -

Bilhistorisk senter....................................45

Mekkehjørnet med Øverby'n.......................72

YCC-Gaven - Foreningen for Hjertesyke

barn...........................................................29

På veien for livet....................................51

På Hornet.........................................................76

Siste Bulder.....................................................81

Julekryssord....................................................82

Annonsøroversikt..........................................83