Nr. 12 / 4 - 2022 YCC-Posten

Nr. 12 (4 - 2022)

Vi minnes en flott sesong

Vi minnes en flott sesong

Og forbereder oss på neste

Og forbereder oss på neste

God jul

og

godt nytt år

til alle våre medlemmer

Ja Det Nytter!

277

Vi er

YCC -Posten Norway