NJK-nytt 1/2019 | Page 2

Nyländska Jaktklubben NJK:s kansli: Kopparsundsgränden 9, 00200 Helsingfors Kansliets öppethållningstider: Tisdag 12–18 Onsdag, torsdag 12–16 Kontaktuppgifter: www.njk.fi e-post: [email protected] Kansli: Cecilia Malmgren & Rasmus Björkvall (09) 675 007 [email protected] Annonsförsäljning: Rasmus Björkvall 040-834 6868 [email protected] Sponsorering och företagsseglingar: John Bergman 040-539 3931 [email protected] 2 Koordinator för junior- och tränings- verksamheten, samt Sailing Center: Piu Nyberg 045-676 7765 [email protected] Chefstränare: Kasimir Johansson 040-526 4687 [email protected] Hamnmästare Blekholmen: Sammy Lundberg 09-636 047 [email protected] Hamnmästare Björkholmen: Emil Castrén 045-185 0202 [email protected] Nattvakten 050-349 2343 Redovisning: [email protected] Ansvarig utgivare: Informationskommittén Redaktör: John Bergman Tryckning: WhyPrint Ombrytning: Christel Westerlund NJK-nytt nr 2/2019: - materialet in senast 15.5.2019 - utkommer vecka 24 Annonspriser: 1/1 sida 660 e 1/2 sida 330 e 1/4 sida 220 e Streamer 700 e / år Sampostning 2000 e Kommodoren har ordet Såhär vid tiden för melodifestivalen och de finska uttagningarna för eurovisionen lyssnas det mycket på eurovisionslåtar hemma hos oss. En favorit är den finländ­ ska Paradise Oskar som redan 2011, NJK:s 150 års jubileumsår, sjöng ”I am going out in the world to save our planet”. Ett vär­ digt motto även för varje seglare! Tanken är mycket aktuell via den svenska skole­ leven Greta Thunberg, som fått mycket uppmärksamhet på grund av sitt miljö­ engagemang. Miljöfrågan är aktuell i år och i all framtid. Klubben och medlem­ marna bör även inför denna säsong fråga sig vad de kan göra mera för miljön. På klubben sker det genom miljö­ programmet, där vi årligen inom varje verksamhet ger ett eller flera nya miljö­ löften. På vår hemsida under fliken klub­ ben/miljö­program www.njk.fi/klubben/ miljoprogram/miljoloften/ kan du se vad vi redan har åstadkommit, listan växer för varje år. Det är med små vardagliga steg vi går ut och räddar miljön. Varje medlem har också orsak att kri­ tiskt betrakta sitt ekologiska fotavtryck, kunde något göras annorlunda i år? Huru­ dana kemikalier använder vi, hamnar de i rätt insamlingskärl? Undviker vi slit- och släng och annars också onödig konsum­ tion? Går användbara kläder och båtprylar till återvinning på bästa sätt? Rinner toa- avfall och diskvatten i kärl som antingen sugtöms eller töms högt uppe på land, inte i havet? Även för oss medlemmar är det de vardagliga små stegen som avgör. Det är alls inte svårt att förändra världen genom personliga konsumtionsval. Vi har under vintern jobbat flitigt med Kajholmsboken ”Kajholmen – Nyländska Jaktklubbens sommarhem”, som är om­ bruten och strax skall tryckas. Vi har för boken gått igenom mycket bild- och text­ material från över 100 år och bland detta fanns även ordningsregler från olika tider. Redan för över ett halvsekel sedan fästes i dessa vikt vid att ta hand om miljön på Kajholmen. Materialet visar att NJK:arnas miljöengagemang inte är en modefluga, utan en bestående tanke som länge vår­ dats på klubben. Låt oss föra denna goda tanke med oss även i framtiden. I år firar vi seglarflaggans 100 år både på NJK och inom SBF. SBF hade en fin flaggut­ ställning på båtmässan och ger ut en bok om flaggan, som även översätts till svens­ ka. Tack Peter Wirbergh för ditt arbete med SBF:s flaggutställning! På NJK firas seglarflaggan hela året, med tre huvud­ evenemang, flagghissning på Blekholmen 18.5, fest på Kajholmen 15.6 och Guldpo­ kalseglingar samt femfemmornas VM 21.7 - 2.8. Hoppas så många medlemmar som möjligt kan delta i något av dessa eve­ nemang, som frivilliga eller gäster. Om något evenemang på grund av utrymmes­ brist skulle vara fullbokat kan man försöka delta i något av de andra evenemangen, alla baserar sig på seglarflaggans 100 år. Vi har ett aktivt verksamhetsår framför oss och det ser ut som även 2020 kommer att bli ett sådant. Internationella 12 MR förbundet har beviljat oss värdskapet för VM 2020 i sagda klass. Det kommer att ske i mitten av augusti 2020. Såvitt jag vet har det inte efter kriget anordnats tävlingar i 12 MR klassen i Finland, så det kommer att bli en oförglömlig upp­ levelse. Även detta evenemang kommer att kräva många medlemmars insats, ett preliminärt intresse att hjälpa till kan anmälas per epost till Patrick Anderson [email protected] Mats Welin