NJK-nytt 1/2019

Nyländska Jaktklubbens medlemstidning 1/2019 Ännu för 100 år sedan var denna vår klubbflagga. Den skiljer sig från den allra första versionen från 1861 bl.a. genom att inte uppvisa den ryska dubbelhövdade örnen i kronan. Alla då existerande segelföreningar var dock tvungna att ändra på sina respektive flaggor, efter­som den blåvita korsflaggan skulle bli Finlands nationalflagga. Den nuvarande klubb­ flaggan hissades för första gången i Finland på Blekholmen den 18 maj 1919. Klubben firar denna händelse exakt 100 år senare. Ceremonierna beskrivs på bakpärmen. Denna tidning innehåller också information om två andra hundraåringar, Kajholmen och Guldpokalen. Vi finns även på www.njk.fi i detta nummer : 7 7 12 13 16 Nya styrelsen presenterar sig Årskalendern 2019 Vikingaträffen i KSSS-regi Paviljongsseglarna styr västerut i år Välfylld kappseglingssommar