Newsletter 2 Erasmus - Page 3

Z E S P Ó Ł S Z K O L N O - P R Z E D S Z K O L N Y W B R Z E Ź N I C Y *** Learn to Teach Better *** Nr 2/2020 01.01—31.03.2020 r. Organizatorzy zapewnili także bogaty program kulturalny, który w mieście tak pełnym zabytków i ciekawych miejsc był integralną częścią kursu. Były to wycieczki szlakiem modernizmu, w tym najsłynniejszego jego reprezentanta Antonio Gaudiego, zwiedzanie dzielnicy Barrio de Gracia oraz wycieczka dookoła miasta wśród szeroko znanych punktów i budowli charakterystycznych dla Barcelony jak Sagrada Familia, stadion Camp Nou, wzgórze i zamek Montjuïc, port, katedra Św. Eulalii, bazar La Boqueria. We czasie wolnym można było próbować katalońskich przysmaków w licznych Tapas Bar, posłuchać lokalnej muzyki, czy tez zwiedzić niedaleki klasztor na górze Montserrat. Upowszechnienie wśród koleżanek i kolegów z ZSP w Brzeźnicy zdobytej wiedzy nastąpi po powrocie do szkoły i regularnej nauki po wakacjach, natomiast implementacja w proces edukacyjny wielu narzędzi ICT poznanych w czasie mobilności miała miejsce już podczas zdalnego nauczania.