Newsletter 1 Erasmus - Page 3

Z E S P Ó Ł S Z K O L N O - P R Z E D S Z K O L N Y W B R Z E Ź N I C Y *** Learn to Teach Better *** Nr 1/2019 01.09—31.12.2019 r. P i e r w s z y m e t a p e m r e a l i z a c j i projektu była organizacja kursu języka angielskiego dla uczestników projektu. Kurs, na dwóch poziomach (dla początkujących i średniozaawansowanych) trwa od września 2019 roku i uczestniczą w nim panie: Agnieszka Błach, Anna Danek, Monika Jaskierny, Monika Jezierska, Anna Knapik, Ewelina Kutermak, Anna Lang, Zuzanna Nicieja, Ewelina Woźniczka, Małgorzata Zielnik.