Newsletter 1 Erasmus

Z E S P Ó Ł S Z K O L N O - P R Z E D S Z K O L N Y W B R Z E Ź N I C Y *** Learn to Teach Better *** Nr 1/2019 01.09—31.12.2019 r. Od 1 września 2019 roku w Zespole Szkolno— Przedszkolnym w Brzeźnicy jest realizowany projekt LEARN TO TEACH BETTER finansowany ze środków unijnych w ramach programu Erasmus Plus. Projekt, zaplanowany na dwa lata i realizowany w ramach akcji KA1, ma na celu poprawę jakości pracy placówki oświatowej osiąganą przez udział jej pracowników w mobilnościach zagranicznych takich, jak kursy i szkolenia, w trakcie których podnoszą oni własne kompetencje zawodowe. Uczestnicy projektu LEARN TO TEACH BETTER z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźnicy: Agnieszka Błach, Anna Danek, Monika Jaskierny, Monika Jezierska, Edyta Kłeczek, Anna Knapik, Ewelina Kutermak, Anna Lang, Zuzanna Nicieja, Barbara Sołtys, Agata Stańczyk, Danuta Tracz, Jolanta Wacław, Ewelina Woźniczka, Małgorzata Zielnik