New Wave Group AB CSR_2018_SVE - Page 14

INKÖP & PRODUKTION amfori BSCI Code of Conduct
Our enterprise agrees to respect the following labour principles set out in the amfori BSCI Code of Conduct .
amfori BSCI Principles
amfori BSCI Approach
www . amfori . org
The Rights of Freedom of Association and Collective Bargaining
Our enterprise respects the right of workers to form unions or other kinds of workers ' associations and to engage in collective bargaining .
Fair remuneration
Our enterprise respects the right of workers to receive fair remuneration .
Occupational health and safety
Our enterprise ensures a healthy and safe working environment , assessing risk and taking all necessary measures to eliminate or reduce it .
Special protection for young workers
Our enterprise provides special protection to any workers that are not yet adults .
No bonded labour
Our enterprise does not engage in any form of forced servitude , trafficked or non-voluntary labour .
Code Observance
Our enterprise is obliged to protect workers ’ rights as mandated by the law and the amfori BSCI Code .
Workers ’ Involvement and Protection
Our enterprise keeps workers informed about their rights and responsibilities .
Ethical business behaviour
Our enterprise does not tolerate any acts of corruption , extortion , embezzlement or bribery .
No discrimination
Our enterprise provides equal opportunities and does not discriminate against workers .
Decent working hours
Our enterprise observes the law regarding hours of work .
No child labour
Our enterprise does not hire any worker below the legal minimum age .
No precarious employment
Our enterprise hires workers on the basis of documented contracts according to the law .
Protection of the environment
Our enterprise takes the necessary measures to avoid environmental degradation .
Supply Chain Management and Cascade Effect
Our enterprise uses the amfori BSCI Principles to influence other business partners .
Grievance Mechanism
Our enterprise provides a system to collect complaints and suggestions from employees .
Att vara medlem i Amfori BSCI har många fördelar . Vi får ett starkare och tydligare budskap genom att ställa samma krav på våra leverantörer . Vi kan också minimera onödiga kostnader och dubbelarbete i uppföljningen av uppförandekoden . Genom Amfori BSCI kan vi genomföra oberoende kontroller som alla Amfori BSCImedlemmar kan ta del av . På så vis får vi också ett större inflytande hos leverantören . Allt fler företag inser att gemensamma utmaningar bäst hanteras med gemensamma krafter .
HUR KONTROLLERAS ARBETSVILLKOREN GENOM AMFORI BSCI ? Att vara Amfori BSCI-medlem är ett åtagande . New Wave Group har förpliktat sig att sprida uppförandekoden och genomföra oberoende kontroller hos våra leverantörer . En Amfori BSCI-inspektion utförs av professionella revisorer som är ackrediterade av SAAS ( Social Accountability Accreditation Services ). Målsättningen är att fler och fler leverantörer ska kontrolleras genom Amfori BSCI eller likvärdigt system samt att kontrollen ska ge ett bra betyg .
En Amfori BSCI-inspektion ger ett betyg mellan A-F som summerar leverantörens övergripande prestation . Det handlar både om de faktiska arbetsvillkoren såväl som att det ska finnas ledningssystem och rutiner för ett systematiskt arbete . Totalt bedöms tretton olika delområden som motsvarar kraven i uppförandekoden . En Amfori BSCI-inspektion kan ta flera dagar att färdigställa beroende på fabrikens storlek . Under besöket gör revisorn en visuell granskning av exempelvis utrymningsvägar och brandskydd , intervjuar arbetstagare och granskar ett stort antal dokument .
Det vanligaste betyget är C som innebär att leverantören håller en acceptabel standard . Det finns oftast en del avvikelser , men inga allvarliga brister som äventyrar arbetstagarnas hälsa och säkerhet . En leverantör som fått betyg C ska upprätta en handlingsplan för att åtgärda bristerna och kontrolleras igenom inom ett år . Orsaken till ett lägre betyg kan vara många . Leverantören kanske inte har dokumenterat sina rutiner i ett ledningssystem eller har undermåliga rutiner för att ställa krav på sina underleverantörer . En annan vanlig brist är övertidsarbete och att de anställda arbetar för många timmar per månad . Att komma till rätta med en sådan brist kräver mycket engagemang och förmåga att planera produktionen . Det är viktigt att vara långsiktig och sträva efter ständiga förbättringar .
14 | NEW WAVE GROUP / CSR
amfori BSCI Code of Conduct Our enterprise agrees to respect the following labour principles set out in the amfori BSCI Code of Conduct. amfori BSCI Principles The Rights of Freedom of Association and Collective Bargaining Our enterprise respects the right of workers to form unions or ot \[وܚ\\X][ۜ˜[[YH[X]H\Z[[˂Z\[][\][ۂ\[\\H\XHYوܚ\œXZ]HZ\[][\][ۋ\][ۘ[X[[Y]B\[\\H[\\HX[H[YBܚ[[\ۛY[ \\[\[Z[[X\\HYX\\\[[Z[]H܈YXH] ]X[\[\Z][\\[\\H\\]H[HXقܜ\[ۋ^ܝ[ۋ[X^[Y[܈X\K\ܚ[Z[][ۂ\[\\HݚY\\]X[ܝ[]Y\[\\ܚ[Z[]HYZ[ܚ\˂X[ܚ[\“\[\\H؜\\H]Y\[\قܚ˂[X\\[\\H\\H[Hܚ\[BY[Z[[][HYKXX[X[ۈ܂[[ܚ\“\[\\HݚY\XX[X[ۈ[Bܚ\]\HY]Y[˂X\[\[\[\[\\H\\ܚ\ۈH\\ق[Y۝XXܙ[H]˂ۙYX\X[ۈوH[\ۛY[\[\\H\[YH[[HܛHقܘY\]YKYXY܈ۋ][\BX\\[\\HZ\HX\\HYX\\\˜]Y[\ۛY[[YܘY][ۋ[YܚHH\XH؜\[B\[\\H\؛YYXܚ\&HY˜\X[]YHH][H[YܚHHK\HZ[X[Y[Y[[\YHYX\[\\H\\H[YܚHH[\\š[Y[H\\[\\\˂ܚ\&H[[Y[[X[ۈܚY][HYX[\B\[\\HY\ܚ\[ܛYYX]Z\Y[\ۜX[]Y\ˈ\[\\HݚY\H\[HX\Z[[Y\[ۜH[\YY\˂˘[YܚKܙŒMUUHԓT Ԃ]\HYY[HH[YܚHH\p[H휙[\H\]\\HYY\BY\[H]0H[[XHܘ]0H\H]\[0휙\H[HZ[[Y\B۰YHY\X[\]HH\[[]\휘[Z[[B[YܚHH[H[Y휘Hؙ\[H۝\H[H[YܚHKBYY[[X\[H[]0HH\\HH]0휜H[][H]\[0휙[[\휙]Y[\][Y[[[XH]X[[\[\\YY[Y[[[XBܘY\TӕTTTUՒSԑSSHSQԒHO]\H[YܚHK[YY[H0]0]Y[K]]Hܛ\\휜Z]Y]YH\휘[Z[[Y휘Hؙ\[H۝\\H]\[0휙\[[YܚHKZ[Z[ۈ]휜]ٙ\[ۙ[H]\ܙ\H0XܙY]\YB]PT X[X[X[]HXܙY]][ۈ\X\Kp[[[0]\\]\[0휙\H۝\\[H[YܚHH[\ZݰY\[H[]]۝[HH]H]Y˂[[YܚHKZ[Z[ۈ\]]YY[[KQH[[Y\\]\[0휙[°흙\ܚ\[H\][ۋ][\YHHHZ\H\]ݚ[ܙ[]B]]H[\Y[\[H][\휈]\[X]\\]K[Y0\]ۈZH[\Y[H[ݘ\\ܘ][H\휘[Z[[[YܚBKZ[Z[ۈ[H\HY\]Y0H\[H0HXZ[ܛZ˂[\\]휈]\ܛ[\Y[ܘ[ۚ[]^[\[\][[[ݰ\[Y [\X\\]Y\Hܘ[\]ܝ[[[ ][Y\H]Y]0H[X]]\[0휙[0[\[X\X[[\ ][ٝ\[[]Z[\Y[[H[\YH\\H0[\\\]Y\\0H\] []\[0휈H]]YH\H[[[[휈]0]H\\H۝\\Y[H[H]0\ܜZ[[]0ܙH]Y[\Hp[K]\[0휙[[H[H\[\][H][\H]Y[\[H[\\[\p[YH][\휈]0Hܘ]0B[H[\]\[0휙\[[[[Y\00흙\Y\]H]H[0B\]\휈p[H[[X\\p[Y ][XH[HYY[Y[\ܰ\^X][Y[X[휛pYH][\HZ[ۙ[]0ZY]\B0[ZYHY\0YH휘[\