My first Magazine | Page 15

4 klasės mokiniams buvo pateikta užduotis iš plastikinių kokteilio šiaudelių ir popieriaus lapų tarp trijų stalų pastatyti tiltą. Šis būtinai turėjo būti saugus ir išlaikyti per jį “keliaujantį” kamštuką. Pamokos pabaigoje vaikai įsivertino savo pastangas, indėlį, nuotaiką užduoties metu, reiškė pastebėjimus, teikė

novatoriškus siūlymus.

8 kl. mokiniai su geografijos mokytoju atliko kūrybinį-projektinį darbą, kurio tikslas apibendrinti per visą kursą išmoktą medžiagą.

Mokytojo teigimu, „mąstymo žemėlapių kūrimas – viena efektyviausių mokymosi veiklų, kurią galima atlikti prieš pamoką arba atliekant refleksiją. Minčių žemėlapiai yra atliekami siekiant sukurti idėjų visumą, taip pat apibendrinti iškilusias mintis ir jas

pristatyti.“

Kitas svarbus elementas tai sąvokų ir atskirų terminų aiškinimuisi skirtas metodas, kuomet pamokos pradžioje yra išsiaiškinamos mokinių pozicijos vienokiu ar kitokiu klausimu, po to atliekamos užduotys ir pasitikrinama ar pirminis sąvokos suvokimas buvo teisingas ar mintys apie jį pasipildė iš pamokos eigos.

PAMOKŲ PAVYZDŽIAI