Minun Eloni 01/2013 - Page 9

KUVA PAUL BRÜCK Allergiaepäilyksissä kannattaa kääntyä lääkärin puoleen, sillä lääkäri osaa määrätä oikeat tutkimukset ja hoidot vaikean allergian taltuttamiseksi, muistuttaa Johannes Savolainen. Ruoka-aine-, siitepöly- ja eläinallergiat ovat yleisiä lapsuusiässä. Osa allergioista kuitenkin väistyy iän myötä. – Nuorista aikuisista allergisia on noin joka viides, kertoo Elonin lastentautien ja lasten allergologian erikoislääkäri, professori JOHANNES SAVOLAINEN. Alan asiantuntijat ovat pitkään antaneet erilaisia hoitosuosituksia allergioiden hoitoon. Nyt allergian hoitoa ja koko allergia­ ilmiötä on kuitenkin ryhdytty yhtenäistämään ja Suomi on luonut ensimmäisenä maailmassa kansallisen allergiaohjelman, joka ottaa huomioon koko allergian kirjon. Kansallinen allergiaohjelma käynnistyi vuonna 2008 ja jatkuu vuoteen 2018 saakka. suurentunut. Viimeaikaiset tutkimukset ovat osoittaneet, että ympäristöllä on aiempaa luultua suurempi merkitys allergioiden synnyssä ja niiden lisääntymisessä, toteaa Savolainen. – Emme tarkkaan tunne mitkä tekijät ympäristössä vaikuttavat, mutta viitteitä on siitä, että länsimainen korkea hygienia, luonnon monimuotoisuuden väheneminen ja muutokset ihmisen omassa mikrobifloorassa ovat merkittäviä. Hygienian lisääntyminen ja luonnon monimuotoisuuden väheneminen saa aikaan elimistön puolustusjärjestelmän ja sietokyvyn heikentymisen, mikä saattaa altistaa allergioille. Pahimmillaan allergiat voivat huonontaa elämänlaatua ja aiheut­ taa useita lääkärikäyntejä ja lääkkeiden käyttöä. Lievien allergioiden vuoksi ei toisaalta kannata hakeutua lukuisiin testeihin. UUSI TERMI: ALLERGIATERVEYS Osana Kansallista allergiaohjelmaa on lanseerattu uusi termi, allergiaterveys. Allergiaterveydellä tarkoitetaan fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia allergiasta huolimatta. Vaikka ihminen olisi allerginen, hän voi olla täysin oireeton ja toimintakykyinen. – Allergian voidaan ajatella olevan ihmisen ominaisuus eikä sairaus, toteaa Savolainen. LISÄÄ SIETOKYKYÄ Pitkään on keskitytty hoitamaan allergian oireita välttämällä tiukasti allergeeneja eli rajoittamalla ruokavaliota, elämällä mahdollisimman siistissä kodissa ja puhtaassa ympäristössä. Nyt allergian hoitoa siirretään oirelähtöisestä hoidosta ennaltaehkäisevän hoidon suuntaan. Ruokavaliosta ”LEIKKI- JA KOULUIÄSSÄ TAVALLISIA ALLERGEENEJA OVAT LEHTIPUIDEN JA HEINIEN SIITEPÖLYT SEKÄ ELÄIMET, YLEISIMPINÄ KISSA JA KOIRA.” MISTÄ ALLERGIAT JOHTUVAT? Allergioiden alkuperää tai aiheuttajia ei varsinaisesti tiedetä. Perimällä ja ympäristötekijöillä on kuitenkin havaittu olevan yhteys allergioiden kanssa. – Jos vanhemmilla tai suvussa on allergiaa, on lapsen allergiariski selvästi AJANVARAUS ( 02 4844 500 | ELONI.FI Minun Eloni 9