Minun Eloni 01/2013 - Page 16

Työterveys Kuvassa osa Elonin työterveysasiantuntijoista. Vas. oik: työfysioterapeutti Tuula Sivander-Heinonen, johtava lääkäri Minna Talvio, työterveyslääkäri Tuija Ajosenpää ja työterveyshoitaja Tuuli Saitajoki. Työterveyspalveluiden edelläkävijä Sairauspoissaolot voivat pahimmillaan johtaa työkyvyttömyys­ eläkkeeseen, mikä on tappio työntekijän sekä yhteiskunnan kannalta. Kun sairauspoissaoloihin ja työkykyasioihin puututaan mahdollisimman varhain, hyötyvät kaikki osapuolet. E lonin motto – Pidämme huolta – näkyy myös työterveyspalveluissa. – Työterveysasiakkaille se tarkoittaa kokonaisvaltaista työterveys-­ja sairaanhoitopalvelua, johon on läheisesti integroitu hyvinvointi- ja kuntoutuspalvelut, kertoo Elonin toimitusjohtaja TIMO TALVIO. ENNALTAEHKÄISEVÄ HOITO Tärkeä osa Elonin palveluita on yritysten henkilöryhmien sairastumisia ja sairauspoissaoloja rekisteröivä ja analysoiva ohjelmisto, joka antaa automaattisia hälytyksiä omalääkärille ja -hoitajalle yrityskohtaisesti sovittujen hälytysrajojen mukaisesti. Myös varhaisen puuttumisen neuvottelumuistu16 Minun Eloni tukset lähetetään automaattisesti esimiehelle yrityksen kanssa yhdessä määriteltyjen hälytysten perusteella. Ohjelmisto auttaa ja tukee ratkaisevasti omalääkärin ja -hoitajan toimintaa ja tuo ryhtiä varhaisen puuttumisen toteuttamiseen. – Varhaisen tuen neuvottelussa kartoitetaan tilanne ja työterveyshuolto tulee avuksi aina kun apua tarvitaan. Neuvottelu ja yleensä usein vaikeiden asioiden esille otto vaatii esimieheltä paljon, ja sen vuoksi tarjoamme tukea yrityksille myös esimiesvalmennuksen muodossa. Aktiivisuus kannattaa, sillä monet asiat ovat helpompia hoitaa heti ennen kaikenlaisten noidankehien kehittymistä, toteaa Elonin työterveyslääkäri TUIJA AJOSENPÄÄ. TEKSTI TUULIA TALVIO KUVA JENNI VIRTA ELONIN TYÖ­ TERVEYS­PALVELUISSA TOTEUTUVAT • aktiivinen yhteistyö • ennakoivat toimenpiteet • selkeä raportointi ja läpinäkyvä laskutus • valtakunnallisen verkoston hyödyt yhdellä sopimuksella. Lue lisää Elonin työterveyspalveluista osoitteesta www.eloni.fi Sovelluksen avulla voidaan tuottaa anonyymejä vertailuraportteja eri yritysten samojen henkilöryhmien työterveydestä ja poissaoloista. Sovelluksen käyttäminen on ilmaista kaikille Elonin asiakkaille. KONKREETTISTA HYÖTYÄ ASIAKKAILLE – Omaa sovellusalustaa käyttämällä voimme vastata asiakkaidemme tarpeisiin todella nopeasti ja ketterästi – pystymme kehittämään uusia ominaisuuksia muutamassa päivässä. Asiakkaamme saavat tukea ja huolenpitoa ja hyötyvät varhaisen tuen toteutumisesta käytännössä. Toimintamme on nopeaa, ketterää ja oikea-aikaista, toteaa Timo Talvio.˜