Min Drift & Vedlikehold 2/2023 | Page 31

Goodtech leverer styringssystemer til nytt moderne renseanlegg i Hokksund med høye miljøambisjoner

Øvre Eiker kommune bygger nytt renseanlegg i Hokksund med utvidede renseegenskaper og har valgt NCC som entreprenør for utbyggingen . til 95 %. Oppgraderingen vil gi positive effekter for både Drammenselven og Oslofjorden hvor tilgangen på rent vann er kritisk .
Goodtech bistår med programmering av styringssystemer , samt leveranse av elektrodokumentasjon , gassdetektorer og hardware med planlagt ferdigstillelse i løpet av 2025 . Dagens anlegg har hovedvekt på fosforfjerning med mekaniske og kjemiske prosesser , og det nye anlegget vil ved ferdigstillelse ha en utvidet renseprosess som omfatter nitrogenrensning og en skjerpelse av fosforfjerning

WAGO PRO 2 POWER SUPPLY

THE POWER OF POSSIBLE
Our answer to these stricter requirements is to place the WAGO Pro 2 Power Supply in the heart of the control cabinet , transforming today ’ s challenges into tomorrows possibilities . We call it ¨The power of Possible¨ .
CONSISTENTLY SUSTAINABLE
Up to 96 % efficiency - that has signifacant advantages , such as lower energy consumption , and thus lower CO2 emmisions . The heat loss is also lower , which in turn means heat in the control cabinet .
PIONEERING COMMUNICATION
Knowing is better than guessing - WAGO`s Pro 2 Power Supplies important operating status information directly on-site and allows you to view additional valuable data via a communication module . www . wago . com / no