Min Drift & Vedlikehold 2/2023 | Page 30

� PRESSEMELDINGER

Inngår partnerskapsavtale for bedre cybersikkerhet innen drift av digitaliserte anlegg

Schneider Electric og BitSight inngår partnerskap for å styrke cybersikkerheten innen drift av digitale anlegg . Schneider Electric , verdensomspennende leder innen digitalisering av energistyring og automasjon , og Bit- Sight , lederen innen oppdagelse og håndtering av cyberrisiko , kunngjør inngåelsen av et strategisk partnerskap .
Målet er i fellesskap å utvikle en helt ny teknologi - den første i verden i sitt slag . Den skal kunne identifisere cyberrisiko i systemer for operasjonell teknologi ( OT ) og få bedre trusseletterretning ved å identifisere feilkonfigurerte tilkoblede enheter . Resultatet skal være bedre driftssikkerhet hos partnere og sluttkunder , hvilket igjen vil føre til økt tillit til digitalisering .
De siste årene har forsøkene på å ramme digitaliserte industriprosesser og bygg gjennom cyberangrep økt betydelig , på alle nivåer . Globalt har cyberangrep - ifølge CW - økt med 42 % i 2022 . Nasjonal Sikkerhetsmyndighet identifiserer særlig tre sektorer som har vært utsatt det siste året : teknologibedrifter , forskning og utvikling , og offentlige forvaltningsorganer . Det hersker dog usikkerhet rundt statistikken om cyberangrep ; Næringslivets Sikkerhetsråd sin « Mørketallsundersøkelse 2022 » understreker at cyberangrep ofte oppdages ved ren tilfeldighet , og en stor del av disse anmeldes ikke til Politiet .
30