Mielenterveysomaiset Pirkanmaa | vuosikertomus 2015 - Page 31

jäsenillat. Keväällä jäsenkokouksen aiheena oli Omaishoidon tuen tarve näkyväksi – Miten saada omaishoidon tukea myös psyykkisesti sairastuneiden omaisille? Alustajana toimivat toiminnanjohtaja Oili Huhtala ja vastaava koordinaattori/ tiedottaja Silja Lampinen. Syksyllä jäsenillan aiheena oli Mielenterveysongelmiin liittyvä stigma perheen näkökulmasta. Aiheen alustajina toimivat perheneuvoja, psykoterapeutti Irma Koskela ja vastaava koordinaattori/tiedottaja Silja Lampinen. Ritva Mantela. Yhdistyksen varsinaisina jäseninä toimivat Päivi Kiviniemi (varapuheenjohtaja), Antti Vehkalahti (sihteeri), Seppo Korpi, Christa Rajanti, Tarja Tammentie-Saren, Raili Tammi ja Birgit Viikari. Varajäseninä toimivat Sirkka Helin, Eija Piikkilä, Keijo Silen ja Pirjo Toivanen. Hallitus kokoontui vuoden aikana 10 kertaa. Hallituksen apuna toimi pysyvä hallituksen jäsenistä koostuva työ- ja talousvaliokunta, johon kuuluivat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri ja toiminnanjohtaja. Hallitus Yhdistyksen toimeenpanevana elimenä toimii hallitus, johon kuuluivat puheenjohtaja, seitsemän varsinaista jäsentä ja neljä varajäsentä. Vuonna 2015 hallituksen puheenjohtajana toimi Yhdistyksen hallitus vuonna 2015. 31