Mielenterveysomaiset Pirkanmaa | vuosikertomus 2015 - Page 24

omasta jaksamisestaan. Nuoret kokivat saaneensa tietoa ja tukea elämäntilanteeseensa. Nuori haastateltiin erikseen ennen kurssia. Kurssilla voitiin käsitellä vaikeita asioita avoimesti. Nuorille oli merkityksellistä tavata toisia samankaltaisessa elämäntilanteessa olevia nuoria, joiden läheinen oireili psyykkisesti. Tärkeää oli myös, että viikonlopun aikana he voivat tehdä ja jutella arkisia asioita ja kokea olevansa aivan tavallisia nuoria. Jatkotapaaminen järjestettiin lokakuussa. Syyskuussa järjestettiin Lapsiperhekurssi yhteistyössä FinFami – Kanta-Hämeen mielenterveysomaiset ry:n kanssa. Kurssin avulla tuettiin perheitä, joissa vanhemmalla oli mielenterveysja/tai päihdeongelmia. Kurssilla käsiteltiin tunteita ja sairauden vaikutusta arkeen sekä lapsen normaalia kasvua ja kehitystä tukevia asioita. Vanhemmat pitivät tärkeinä kotona tehtyjä alkuhaastatteluja. Vanhemmat kokivat merkittävänä sen, että lapset saivat tietoa psyykkisistä sairauksista. Vertaistuen myötä vanhemmat huomasivat, että arjen haasteet muissa perheissä olivat samankaltaisia. Vanhemmat saivat tukea omaan arkeensa ja vuorovaikutukseen lastensa kanssa. Lastenryhmissä käsiteltiin lasten tunteita ja huolenaiheita keskustellen ja toiminnallisin menetelmin. Lasten mielestä tärkeää oli sairautta koskevien kysymysten tekeminen vanhemmille ja yhteinen aika vanhempien kanssa. Lapset saivat käydä läpi ajatuksiaan, huoliaan ja tunteitaan. Työntekijöiden yhteistyö sujui saumattomasti. Kurssille haki 18 perhettä, joista valittiin kahdeksan perhettä. Ei-valittujen perheiden vanhemmille tarjottiin muuta yhdistyksen järjestämää toimintaa, muun muassa neuvontapalvelua, lapsiperhelomaa, retkiä tai puolisokurssia vanhemmille. Vanhempien ABC -ensitietopaketit järjestettiin kahtena viikonloppukurssina, toinen lokakuus- sa ja toinen marraskuussa. Kurssit oli suunnattu 13–25-vuotiaiden nuorten ja nuorten aikuisten vanhemmille. Kurssi antoi tietoa nuoruusiästä, siihen liittyvistä kehityshaasteista sekä nuorten mielenterveysongelmista. Kurssi oli tietopainotteinen ja toteutettiin pohjautuen ABC-ryhmämateriaaliin. Vanhemmat kokivat vertaiskeskustelun tärkeäksi. He kokivat saaneensa myös mahdollisuuden tunteiden läpikäyntiin ja saaneensa voimavaroja arkeen. Toisesta kurssista järjestettiin jatkotapaaminen tammikuussa 2016. Marraskuussa järjestetty Suhteellista-kurssi oli suunnattu pariskunnille, joiden parisuhdetta kuormitti mielenterveys- ja/tai päihdeongelma. Viikonlopun aikana puolisoilla oli mahdollisuus saada vertaistukea ja pohtia, miten sairaus vaikuttaa perheen arkeen ja parisuhteen rooleihin. Vaikka pariskunnat tulivat erilaisista elämäntilanteista ja olivat eri-ikäisiä, puolison psyykkiset ongelmat aiheuttivat samankaltaisia ongelmia parisuhteessa. Pariskunnat kokivat saaneensa välineitä, jotka voivat tukea selviytymistä ja jaksamista tulevaisuudessa. Kurssiin liittyi jatkotapaaminen tammikuussa 2016. Kaksisuuntaiseen mielialahäiriöön sairastuneiden omaisille suunnattuun syksyn 2014 kurssiin järjestettiin jatkotapaamiset maaliskuussa ja syyskuussa 2015. Syksyn 2014 Voimia vanhemmuuteen -kurssin jatkotapaamiset olivat maaliskuussa ja toukokuussa 2015. Kurssien avulla tavoitetaan uusia omaisia. Nuorten tavoittaminen on haasteellista, ja tästä syystä jatkossa panostetaankin entistä enemmän nuorten ja nuorten aikuisten saamiseksi mukaan toimintaan. Kursseista kerätään suullista ja kirjallista kurssin sisältöön ja toteutukseen liittyvää palautetta. Arvioinnissa käytetään myös palautelomakkeita, joihin kurssilaiset vastaavat valitsemalla arvoas- 24