Mielenterveysomaiset Pirkanmaa | vuosikertomus 2015 - Page 13

Edunvalvontaa vuonna 2015: • Edustukset: • Opastava-hanke järjesti yhteistyössä Tampereen kaupungin kanssa omaishoidon kansalaisraadin, johon osallistui neljä mielenterveysomaista. Raatilaiset kokoontuivat toukokuussa kolme ker taa keskustelemaan omaishoitajien tarpeista ja toiveista. Keskustelujen pohjalta raati laati ehdo tuksensa Tampereen kaupungille. Omaisten ehdotukset koottiin julkilausumaksi, joka julkis tettiin kaikille avoimessa tilaisuudessa Tampereen kaupungin virastotalossa 28.5. Mielenterveysomaiset keskusliitto – FinFami ry:n Opastava-hankkeen ohjausryhmä (Oili Huhtala) Varsinais-Suomen mielenterveysomaiset – Finfami ry:n Auttava omainen -projektin ohjausryhmä (Oili Huhtala) Tampereen kaupungin päihde- ja mielenterveys suunnitelman seuranta työryhmä (Oili Huhtala) Pirkanmaan sairaanhoitopiirin hoitoeettinen neuvottelukunta (Oili Huhtala) • Kuulemistilaisuus omaisille Pirkanmaan aikuispsykiatrian uudelleen järjestelyistä yhteistyössä PSHP:n kanssa. Tampereen kaupungin päihde- ja mielenterveys palvelujen asiakasraati (neljä omaista) • Ilonan päivän tapahtuma lapsiomaisten huomioimisesta Tampereen Keskustorilla. Pirkanmaan sairaanhoitopiirin aikuispsykiatrian kehittämistyön projektityöryhmä (Mari Helin-Tuominen) • Yhdistyksen toimintaan liittyvien teesien nostaminen esille eduskuntavaaleissa. Siitä saa enemmän kuin antaa – vertais- ja vapaaehtoistoiminta Vapaaehtoistoiminnan järjestämisessä tavoitteena on, että se palvelee yhdistyksen perustehtävää ja on strategiassa määriteltyjen arvojen mukaista sekä asiakkaille ja toimijoille turvallista ja tuloksellista. Käytännössä yhdistyksen vapaaehtoistoiminta mahdollistaa vertaistuen toteutumisen, tarjoaa vaikuttamismahdollisuuksia omaisten hyvinvoinnin parantamiseksi sekä toimintamah- dollisuuksia omaisille ja omaistyöstä kiinnostuneille ammattilaisille. Yhdistyksen vapaaehtoisina toimivat omaiset, joiden läheisellä on mielenterveysongelmia tai mielenterveys- ja päihdeongelmia, sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset, alan opiskelijat sekä muut asiasta kiinnostuneet. Omaisen kiinnostus ryhtyä yhdistyksen vapaaehtoiseksi näh- 13