Mi primera publicacion | Page 15

A cinquè hem construït el joc del DÒMINO enllaçant frases en llengua anglesa.

et's Play Domino... in English, please!

The earliest mention of dominoes is from Song dynasty China found in 1232. We have taken advantage of this millenary game to connect different sentences in order to express our concern about climate change. It's time to react: Save our planet!

Hem relacionat la importància de l’ART VISUAL amb la intenció d’explicar o exposar les nostres reivindicacions contra el canvi climàtic tot utilitzant llaunes, grafitis...

A les classes de sisè s’han trobat les paraules més representatives per crear un ACRÒSTIC.

15