Mi primera publicacion | Page 14

A quart hem treballat el CAL·LIGRAMA amb el propòsit de crear una figura relacionada amb el tema.

VISUALITZEM EL CANVI CLIMÀTIC

.

A la comunitat de grans, ens hem centrat en diferents modalitats de poesia visual per denunciar la situació actual del CANVI CLIMÀTIC.

El cal·ligrama és una composició poètica en què la disposició de les paraules representa el contingut del poema.

14