METALEX Vietnam 2018 Newsletter #3 MXV_2018_NEWSLETTER#3_A3_L

NEWSLETTER # 3 2 0 1 8 11 13 OCT 2018 SECC (TT Hoi Cho & Trien lam Saigon) HO CHI MINH CITY, VIETNAM Triển lãm Quốc tế về Máy Công cụ và Giải pháp Gia công Kim loại cho nâng cao Năng suất tại Việt Nam – Lần thứ 12 Khám Phá Khả Năng Vô Hạn Của Công Nghệ Gia Công Kim Loại Discover Boundless Possibilities for Metalworking Thuộc chuỗi triễn lãm: 2 018 Triển lãm đồng địa điểm: Đơn vị tổ chức: Đối tác trong nước: