Memoria [PL] Nr 49 (10/2021) | Page 31

eksponatów jest także biała suknia ślubna Betty Grebenschikoff, żydowskiej uchodźczyni, która spędziła 11 lat w Szanghaju, a obecnie mieszka

w Stanach Zjednoczonych. Wielokrotnie odwiedzała ona swoje dawne miejsce zamieszkania przy Zhoushan Road w pobliżu muzeum i podczas jednej z podróży w 2013 roku zdecydowała się przekazać wyjątkowy dar dla muzeum.

W rozbudowanym muzeum znajduje się również biblioteka, w której mieści się kolekcja ponad ośmiu tysięcy książek podarowanych przez Kurta Wicka, 82-letniego byłego uchodźcę, który przybył do Szanghaju w 1939 roku wraz z rodziną, mając zaledwie rok.

Wyjątkowym miejscem w muzeum jest także Ściana Pamiątkowa, która zawiera ok. 19 tysięcy nazwisk osób zidentyfikowanych jako żydowscy uchodźcy Szanghaju. W tym miejscu należy podkreślić ogromny wysiłek osób zaangażowanych w stworzenie tej niezwykłej listy. To tylko kilka z wielu przykładów ilustrujących interesującą historię dzielnicy Hongkou i jej mieszkańców. Muzeum podejmuje liczne działania zmierzające do powiększenia aktualnej kolekcji, istnieje więc duża szansa, że przy każdej kolejnej wizycie odwiedzający muzeum będą mogli odkryć coś nowego.

W przeszłości, w Muzeum Uchodźców Żydowskich w Szanghaju prezentowane były polskie wystawy, m.in. „Niemiecki Nazistowski Obóz Śmierci. Konzentrationslager Auschwitz” (2012) oraz „Samarytanie z Markowej” (2016). Aktualnie prowadzone są rozmowy na temat kolejnych wspólnych projektów. Należy także wspomnieć, iż w latach 40., w Szanghaju przebywała grupa około tysiąca uchodźców, będących obywatelami polskimi. Istnieje więc szansa, że w najbliższej przyszłości pojawią się nie tylko nowe eksponaty, ale także wystawy związane zarówno z historią uchodźców żydowskich, jak i Polski.

Przy tej okazji pragnę przekazać podziękowania dla pana Chen Jian, kuratora Muzeum Uchodźców Żydowskich w Szanghaju za dotychczasową współpracę oraz udostępnienie materiałów i zdjęć na potrzeby niniejszego opracowania. Jestem przekonany, że powyższy artykuł zachęci czytelników i miłośników historii do dalszych interesujących poszukiwań.