Memoria [PL] Nr 43 (04/2021) - Page 12

EHRI POSZUKUJE MIKRO-ARCHIWÓW

Źródła dostarczające informacji o Holokauście są różnorodne i rozsiane po całym świecie. Wszystkie razem – niezależnie od swojego zakresu czy dostępności – są niezbędne do stworzenia bardziej kompletnego obrazu tamtych wydarzeń. Nieważne, czy przykładowy pamiętnik znajduje się w pudle na strychu należącym do niewielkiej organizacji, czy w przestronnym archiwum znanej instytucji, ponieważ wszystkie rodzaje artefaktów i dokumentów naświetlają nie tylko obraz Holokaustu jako całości, lecz także ukazują pojedyncze wydarzenia i osobiste historie.

Od momentu swojego powstania w 2010 roku, Europejska Infrastruktura Badań nad Zagładą (EHRI) promuje oraz organizuje badania naukowe w zakresie Holokaustu w oparciu o międzynarodowe porozumienie. EHRI skupia się na integrowaniu archiwalnych opisów pozyskanych od instytucji rozsianych po całej Europie, Izraelu oraz Stanach Zjednoczonych. Owocem tej działalności stał się Portal EHRI, dzięki któremu na dzień dzisiejszy możliwy jest dostęp do 325 474 opisów archiwalnych pochodzących z 761 instytucji. Od zawsze zdawaliśmy sobie sprawę z faktu, iż do tworzenia kolekcji materialnego dziedzictwa Holokaustu niezbędne jest włączenie materiałów zawartych w mniejszych zbiorach. Dlatego też EHRI nieustannie rozszerza zakres swojej działalności. Począwszy od bieżącego roku skupimy się w szczególności na promowaniu możliwości współpracy z organizacjami prowadzącymi mikro-archiwa oraz na włączaniu ich zbiorów w infrastrukturę badawczą. Kolejnym celem będą nowe projekty związane z mikro-archiwami oraz zaproszenie do kontaktu z nami.

Mikro-archiwa EHRI

Zainteresowanie nieujawnionymi zbiorami archiwalnymi znajdującymi się poza większymi instytucjami w ostatnich latach regularnie rosło. Badaczy interesuje pozyskiwanie informacji z pierwszej ręki, które ukazałyby wydarzenia historyczne z nowej perspektywy. Ponadto osoby zaangażowane w oddolne działania mniejszych organizacji bądź w inicjatywy prywatne mają możliwość uzupełnienia, dopracowania oraz przedstawienia krytycznej oceny konkretnych narracji historycznych. Dlatego też EHRI stawia na zjednoczenie wysiłków oraz ścisłą współpracę z mikro-archiwami.

W rozumieniu naszego projektu mikro-archiwum to:

stowarzyszenie, miejsce pamięci, inicjatywa oddolna, bardzo mała instytucja zbierająca materiały archiwalne, badacz, krewny bądź rodzina;

inicjatywa prywatna, która nie jest zarządzana przez władze lokalne czy państwo, ale przez kuratorów, którzy nie wykonują swojej działalności w sposób profesjonalny, np. zaangażowani badacze bądź osoby spoza powiązanej społeczności (niebędące pracownikami archiwów, bibliotekarzami, kuratorami itp.);

instytucja, która nie otrzymuje znacznego wsparcia ze środków publicznych.

Zbiory przechowywane w mikro-archiwach muszą oczywiście odpowiadać swoją tematyką zakresowi działalności EHRI. Mogą to być na przykład:

listy, kartki, dokumenty, wywiady, zdjęcia, filmy bądź korespondencja odnoszące się do Holokaustu;

zbiory utworzone podczas Holokaustu i/lub po wyzwoleniu, także w ostatnich latach;

zbiory, które nie zostały do tej pory włączone do obszerniejszych archiwów.

Zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie współtworzenia sieci Europejskiej Infrastruktury Badań nad Zagładą (EHRI) poprzez udostępnianie prywatnych mikro-archiwów na naszym portalu. Razem możemy opracować i zastosować strategie, dzięki którym Wasze zbiory zostaną zabezpieczone dla przyszłych pokoleń, a także udostępnione badaczom oraz szerokiej społeczności.

European Holocaust Research Infrastructure